จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-10 จาก 10 ผลการ

ไลฟ์ บาลานซ์เมธโธดอลโลจี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เพาะเลี้ยงเซลล์ • ดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานของบริษัทฯ • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด  -  บางไทร, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณธาตุอาหารในตัวอย่างปุ๋ยและวัตถุดิบ 2. เตรียมวัสดุ เค...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตั้งสูตร ปรับปรุง จดแจ้ง แก้ไข งานสูตรจดแจ้ง เครื่องสำอาง งานเอกสารเกี่ยวกับ อย. เครื่องสำอ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในห้องแล็ป คุณสมบัติเพิ่มเติม จบสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิกา...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบตามแผนงานสุ่มที่กำหนด 2.ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบตามวิธีการปฏิบั...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบ specs สินค้า ปรึกษาการใช้งาน กับสินค้าติดต่อผู้ผลิตและ ลูกค้า สื่อสาร อังกฤษ พอได้ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร  -  จตุจักร
 ...โลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ - รายละเอียด : 1.ปฏิบัติงานราชการ 8.30-16.30 น.2.บ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
วิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ - รายละเอียด : วิเคราะห์ยา และเคมี (ฝ่ายประกันคุณภาพ) - ลักษณะ : งานประจำ - ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว