จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-19 จาก 19 ผลการ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์เวชภัณฑ์ยา2.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 29 ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างที่ทางโรงงานเครือบริษัทรวมถึงสำนักงานในส่วนกลางโดยวิธีทางเคมีวิเคราะห์2...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด  -  ลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 . วางแผนงานและดูแลงานทดลองในห้องปฏิบัติการทดลอง 2 . ตรวจเช็คงานตัวอย่าง , ส่งสินค้าตัวอย่างตามที...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบตามแผนงานสุ่มที่กำหนด2.ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบตามวิธีการปฏิบัติงาน ...
19 วันที่ผ่านมา
BIO ADVANCE MANUFACTURING  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้าเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในห้องแล็ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญา...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่ยวประจำปี อบรมวิชาชีพ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด  -  ราชบุรี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาความคงสภาพ และผลิตภ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด  -  ราชบุรี
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์แ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม รถรับ - ส่งพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน,สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรอ...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
งานในห้องแลป ปฏิบัติงานร่วมกับนักวิจัยฯ RESPONSIBILITIES QUALIFICATIONS ~1. เพศ ชาย-หญิง ~2. จบปริญญาตรี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  ลาดกระบัง
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง...
24 วันที่ผ่านมา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  -  กรุงเทพมหานคร
RESPONSIBILITIES ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น GCMS, HPLC, FTIR, etc. จัดเตรียมการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล  -  พุทธมณฑล 22750 บาท
 ...าวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)/บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั...  -  สมุทรสาคร
 ...6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง... 
9 วันที่ผ่านมา