จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-15 จาก 15 ผลการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  ปทุมธานี
ทำตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ , ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องที่เก...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างที่ทางโรงงานเครือบริษัทรวมถึงสำนักงานในส่วนกลางโดยวิธีทางเคมีวิเคราะห์2...
7 วันที่ผ่านมา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  -  นครนายก
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่วมวางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย2.ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลีย...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตั้งสูตร ปรับปรุง จดแจ้ง แก้ไข งานสูตรจดแจ้ง เครื่องสำอาง งานเอกสารเกี่ยวกับ อย. เครื่องสำอาง และ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์และสรุปรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาได้ - ประสาน...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด  -  ราชบุรี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาความคงสภาพ และผลิตภ...
16 วันที่ผ่านมา
บิวตี้ เอช เซทเทอร่า จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า- วิจัยการตลาด- ขึ้นทะเบียน อย. คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  -  บ้านโป่ง
-ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน -ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง -วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะไ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
- รายละเอียด : วิเคราะห์ยา และเคมี (ฝ่ายประกันคุณภาพ) - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล้วแต่ตกลง - จำนวน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ Total Bacteria, Total Coliform, Faecal Coliform, E.Coli, Legionella,...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วัตถุดิบ และตัวอย่างจากระบวนการผลิตทางจุลชีววิทยาและเคมี พร้อมทั้งรักษาแ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและบริหารจัดการในกระบวนการผลิต- มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทางด้านห้องปฏิบัติการเ...
15 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยมหิดล  -  นครปฐม (จังหวัด) 19500 บาท
 ...งวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา หน่วยงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ... 
14 วันที่ผ่านมา