จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-19 จาก 19 ผลการ

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช  -  กรุงเทพมหานคร

 ... อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ* เพศ ชาย-หญิง * อายุ 25 ปี ขึ้นไป* ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
9 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในส่วน Upstream production ในส่วนของการพัฒนาการขยายขนาดกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโ...
13 วันที่ผ่านมา

BIG IDEA CORPORATE (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. คิดค้นผลผลิตภัณฑ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา3.วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวข...
24 วันที่ผ่านมา

Floral Manufacturing Group Co. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ PIF 2 ควบคุมและจัดทำ Spec BOM -ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องสำอาง 3...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรระดับปริญญาตรี ปฎิบัติงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานและฐา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

1.Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product) 2.วิเคราะห์ยาขั้นตอน process validation และสรุปรายง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง สวัสดิการ : สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ...
5 วันที่ผ่านมา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน อ่านรายละเอียดได้ที่ 053-936148 ต่อ 308 สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง 20 ถึง 3...
4 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี

วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี

นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์/ควบคุมคุณภาพยา ด้านจุลชีววิทยาเป็นหลัก สามารถฝึกหัดงานด้านเคมีได้ ตลอดจนทำงานเอกสารเพื่อควบคุม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 20000 บาท
ชื่อตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์ อัตราเลขที่ :: 0006, 0007 และ 0010 สังกัด :: ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร วุฒิการศ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 20000 บาท
ชื่อตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์ อัตราเลขที่ :: 0015 สังกัด :: ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ วุฒิการศึกษา :: ~ สำเร็จการศ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด  -  ปทุมธานี

- สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ควบคุมน้ำหนักเม็ดยา - ทดสอบคุณภาพยาสำเร็จรูป - เตรียมเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ - จั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ท็อปแลบบอราทอรี่ จำกัด  -  หาดใหญ่

รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์/นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ... 
15 วันที่ผ่านมา