จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 78 ผลการ

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ทางจุลชีววิทยา2. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
7 วันที่ผ่านมา

หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product)2.วิเคราะห์ยา3.วิเคราะห์งาน clea...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา3.วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวข...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. คิดค้นผลผลิตภัณฑ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์ยาในการทำ Process Validation,และ Method Validation2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เชลเทอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาสูตรปัจจุบันและสูตรใหม่ๆ ทางด้านเครื่องสำอาง2 ติดต่อและประสานงานกับ ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัท พร้อมหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามที...
9 วันที่ผ่านมา

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช  -  กรุงเทพมหานคร

 ... อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ* เพศ ชาย-หญิง * อายุ 25 ปี ขึ้นไป* ... 
18 วันที่ผ่านมา

ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้ความสามารถในการเตรียมงานสอนด้านงานวิจัยได้เป็นอย่างดี-ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลทางด้านวิชากา...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในห้องแล็ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญา...
24 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี

นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์/ควบคุมคุณภาพยา ด้านจุลชีววิทยาเป็นหลัก สามารถฝึกหัดงานด้านเคมีได้ ตลอดจนทำงานเอกสารเพื่อควบคุม... 
2 วันที่ผ่านมา

BIO ADVANCE MANUFACTURING  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้าเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ...
16 วันที่ผ่านมา

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  -  จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานวิชาการทางวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั...
2 วันที่ผ่านมา

Floral Manufacturing Group Co. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ PIF 2 ควบคุมและจัดทำ Spec BOM -ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องสำอาง 3...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

1.Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product) 2.วิเคราะห์ยา 3.วิเคราะห์งาน cleaning validatio...
2 วันที่ผ่านมา