จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 27 ผลการ

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เตรียมอุปกรณ์สำหรับตัวอย่าง ตรวจสอบสต๊อคอุปกรณ์สำหรับตัวอย่าง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิก...
10 วันที่ผ่านมา
PKFB Pharmaceutical Manufacturing  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และตัวอย่าง เพื่อการทดลอง ทดสอบ การดูแล และสอบเทียบเครื...
2 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี
วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี / จุลชีววิทยาของตัวอย่างยาที่อยู่ระหว่างการผลิตและยาสำเร็จรูป ตามวิธีที่เขี...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา3.วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวข...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม สวัสดิการ : รถรับ - ส่งพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน,สหกรณ...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี
นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์/ควบคุมคุณภาพยา ด้านจุลชีววิทยาเป็นหลัก สามารถฝึกหัดงานด้านเคมีได้ ตลอดจนทำงานเอกสารเพื่อควบคุม... 
2 วันที่ผ่านมา
โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช  -  กรุงเทพมหานคร
 ... อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ* เพศ ชาย-หญิง * อายุ 25 ปี ขึ้นไป* ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง สวัสดิการ : สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง2. วิเคราะห์ยา Stability3. วิเคราะห์ยา Process Validati...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. คิดค้นผลผลิตภัณฑ...
4 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรระดับปริญญาตรี ปฎิบัติงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานและฐา...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในห้องแล็ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์EESHคุณสมบัติ- จบการ...
19 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ- จบการศึกษาระดับปริญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต หรือครุศาสตร์มห...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี 12000 - 15000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฎิบัติงานโดยดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วัตถุดิบ และตัวอย่างจากกระบวนกา...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั...
2 วันที่ผ่านมา
12