จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-13 จาก 13 ผลการ

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์ - อื่น ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในห้องแล็ป คุณสมบัติเพิ่มเติม จบสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา จะพิ...
7 วันที่ผ่านมา
ศูนย์ซูพีเรีย เอ อาร์ ที อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  -  กรุงเทพมหานคร
1. เพศหญิง-ชาย 2. อายุ 22-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านโมเลกุลา หรือ พันธุศาสตร์ 4...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกไลน์เซอร์วิสตามที่ต่างๆ 2. ดูหน้างานตามไลน์ที่ได้รับมอบหมาย ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด  -  ราชบุรี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาความคงสภาพ และผลิตภ...
22 วันที่ผ่านมา
เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น เสาร์เว้นเสาร์ครึ่งวัน (8.00-12.00) หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ (งานภาค...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำใบเสนอราคา ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า ทำงานที...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด  -  ราชบุรี
ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ - 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์และอาห...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด  -  ราชบุรี
ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์และควบคุมคุณภาพทางด้านจลชีววิทยา - 1. จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีสาขา จุลชีวะ 2...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้ร...
5 วันที่ผ่านมา
บิวตี้ เอช เซทเทอร่า จำกัด  -  บางกรวย
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า - วิจัยการตลาด -...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบวิเคราะห์ผลน้ำดิบ น้ำประปา - ทดสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  -  บ้านโป่ง
-ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน -ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง -วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะได้...
22 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ