จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 28 ผลการ

บริษัท เพอร์เฟค เคมิคัล แอนด์ เซอร์วิส  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกไลน์เซอร์วิสตามที่ต่างๆ2. ดูหน้างานตามไลน์ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี)...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และตัวอย่าง เพื่อการทดลอง ทดสอบ การดูแล และสอบเทียบเครื...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
2 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในส่วน Upstream production ในส่วนของการพัฒนาการขยายขนาดกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโ...
4 วันที่ผ่านมา
โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช  -  กรุงเทพมหานคร
 ... อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ* เพศ ชาย-หญิง * อายุ 25 ปี ขึ้นไป* ... 
2 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ- จบการศึกษาระดับปริญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต หรือครุศาสตร์มห...
4 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์EESHคุณสมบัติ- จบการ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา3.วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวข...
5 วันที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรระดับปริญญาตรี ปฎิบัติงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานและฐา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.คิด concept พร้อมเขียนคำอธิบายคุณสมบัติเครื่องสำอาง เช่น ฉลาก, Marketing Concept2.เสนอข้อคิดเห็น ...
4 วันที่ผ่านมา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product)2. วิเคราะห์ยาขั้นตอน process v...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
BIG IDEA CORPORATE (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. คิดค้นผลผลิตภัณฑ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง2. วิเคราะห์ยา Stability3. วิเคราะห์ยา Process Validati...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร
1.Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product) 2.วิเคราะห์ยาขั้นตอน process validation และสรุปรายง...
1 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี
วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.จัดทำspecificationของบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท 2.ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทให้ได้ตามมาตรฐาน 3.แก้ไขและป้อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง สวัสดิการ : สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ...
1 วันที่ผ่านมา
Greentech Biolab.Co.Ltd.  -  หาดใหญ่
รับสมัครพนักงานประจำบริษัท ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย ทักษะ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้โปร... 
18 วันที่ผ่านมา
12