จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-13 จาก 13 ผลการ

บริษัท คริสตอลลา จำกัด  -  นครปฐม
รายละเอียดของงาน - เสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการหมักส่า ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และศึกษา ค้นคว้า ว...
17 วันที่ผ่านมา
ศูนย์ซูพีเรีย เอ อาร์ ที อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  -  กรุงเทพมหานคร
1. เพศหญิง-ชาย 2. อายุ 22-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านโมเลกุลา หรือ พันธุศาสตร์ 4...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็กซ์-เทคโซลูชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดของงาน 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางวัว  ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง - วิเคราะห์ยา Stabili...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำใบเสนอราคา ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า ทำงาน...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบ specs สินค้า ปรึกษาการใช้งาน กับสินค้าติดต่อผู้ผลิตและ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบวิเคราะห์ผลน้ำดิบ น้ำประปา - ทดสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด  -  สมุทรปราการ
รายละเอียดของงาน 1. ตรวจวิเคราะห์และสรุปผลทางเคมี - ฟิสิกส์ - จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ สถานที่ปฏิบัติงาน ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
International Laboratories Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน รับผิดชอบกการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรับเข้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางจาก  ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  สมุทรสาคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม
14 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ