ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 22 ผลการ

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
2 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในส่วน Upstream production ในส่วนของการพัฒนาการขยายขนาดกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโ...
27 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
1. วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ 2. สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  บางปะกง

-จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ ทั้งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์และFinish good -จัดทำรายงาน วิเคราห์,ต...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

1.วิเคราะห์สารเคมี และบันทึกเก็บประวัติ 2.ทำการทดสอบสารเคมี นอกสถานที่เพื่อบริการลูกค้า 3.จัดทำ COA ส่งมอบให้ลูกค้า ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...่ความรับผิดชอบ สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่ง นักเคมี, นักวิทยาศาสตร์ สิ่งทอ และ พนักงานผู้ช่วยประจำห้องแล็บ(สัมภาษณ์งานที... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  -  เมืองราชบุรี

ทำหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจุลชีวะ งานด้านระบบที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป ...
4 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี

14000 - 15000 บาท
วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด  -  ไทรน้อย (อำเภอ)

15000 บาท
1. วิเคราะห์ยาระหว่างกระบวนการผลิต ตาม WI การวิเคราะห์ของยานั้น 2. ทำรายงานผลการวิเคราะห์ส่งให้เภสัชกร ฝ่ายควบคุมคุณภ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  วังน้อย

-วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี/จุลชีววิทยา -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเคมี/จุลชีววิทยา คุณสมบัติผู้สมัคร ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง - สามารทำงานเอกสารเพื่อรองรับการตรวจจาก อย. และควบคุมไลน์การผลิต (ระดั...
4 วันที่ผ่านมา

Unison Laboratores Co., LTD.  -  เมืองฉะเชิงเทรา

1.วิเคราะห์ยาด้วยเครื่อง HPLC 2.ตรวจสอบวิธี ผลวิเคราะห์ และประเมินผล 3.ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ 4.บันทึ...
12 วันที่ผ่านมา

International Laboratories Co., Ltd.  -  บางนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั...
1 วันที่ผ่านมา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  -  คอหงส์

12060 บาท
 ...อียดเพิ่มเติมดูได้ที่ ตำแหน่ง                   นักวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา หน่วยงาน                 หน่วยส่งเ... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน รับผิดชอบและตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ,ยาระหว่างการผลิตและการบรรจุ,ยาที่ศึกษาความคงตัว,ยาท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด  -  พุทธมณฑล

-ปฏิบัติงาน LAB-Stem Cell -จัดทำข้อมูล/รายงาน ISO -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี วิ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  -  เมืองราชบุรี

- ทำงานด้านวิเคราะห์ยา - ทำงานด้านประกันคุณภาพ - ทำงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ...
1 วันที่ผ่านมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1.งานการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านเภสัชเวท โดยจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างสม...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี

-ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน -ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง -วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพา...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  -  ปากช่อง (อำเภอ)

18000 บาท
- ช่วยเหลือสัตวแพทย์ ในการให้บริการตรวจรักษาสัตว์ ทั้งทางด้านอายุรกรรม และศัลยกรรม - สามารถจับบังคับสัตว์เพื่อการตรวจร...
1 วันที่ผ่านมา
12