ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 85 ผลการ

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานด้าน molecular แบคทีเรีย หรือไวรัส เชี่ยวชาญด้าน bioinformatics***ติดต่อ อ. สุพจน์ 0619978945 ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานในห้องแล็ป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญา...
18 วันที่ผ่านมา

หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Routine testing (raw material, Non – sterile and sterile product)2.วิเคราะห์ยา3.วิเคราะห์งาน clea...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช  -  กรุงเทพมหานคร

 ... อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ* เพศ ชาย-หญิง * อายุ 25 ปี ขึ้นไป* ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง - สามารทำงานเอกสารเพื่อรองรับการตรวจจาก อย. และควบคุมไลน์การผลิต (ระดั...
5 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน Upsteram1.ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในส่วน Upstream production ในส่วนของการพัฒนาการขยายขนาดกระบวนการผล...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
23 วันที่ผ่านมา

Floral Manufacturing Group Co. Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1 ดำเนินการจดแจ้งขอเลขที่อย.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่บริษัทผลิต1.2 ดำเนินการจดแจ้งขอเลขที่อย.ผลิตภ...
3 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี

14000 - 15000 บาท
วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด  -  ลำลูกกา (อำเภอ)

1.ตรวจสอบ Reagent ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น Test solution, Volumetric sotution 2. ตรวจสอบวัตถุดิบ,ยาระหว่างผลิต,ยาสำ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และวิเคราะห์อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  บางปะกง

-จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ ทั้งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์และFinish good -จัดทำรายงาน วิเคราห์,ต...
4 วันที่ผ่านมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1.งานการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการด้านเภสัชเวท โดยจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างสม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  -  เมืองราชบุรี

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนา...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี

-ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน -ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง -วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
วิเคราะห์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี/จุลชีว วิธีการรับสมัครงาน : ส่งเอกสาร...
10 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
1. วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ 2. สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด  -  จังหวัดปทุมธานี

-พัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์ -งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา -วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา -จัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนยา คุณส...
7 วันที่ผ่านมา