ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

ประเภทการจ้างงาน

งาน นักวิทยาศาสตร์

13 งาน

รับงานใหม่ ๆ ผ่านทางอีเมล
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์

Mahidol University

~ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิทยาศาสตร์ ~จำนวน : 1 อัตรา ~ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย (ช... 
พุทธมณฑล
2 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์

1. วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ 2. สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้...
กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั้กส์เฮ้าส จำกัด

จำนวน 3 อัตรา ลักษณะการทำงาน วิเคราะห์สูตรยา และปฏิบัติงานให้ห้อง Lab หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ ...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5 ...
ด่านช้าง, สุพรรณบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์

หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

1.วุฒิ ป.ตรี (วทบ.วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์ RD/QA

Unison Laboratores Co., LTD.

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคแผนปัจจุบันมานานกว่า 60 ปีโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015, I...
เมืองฉะเชิงเทรา
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน ปฎิบัติงานโดยดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วัตถุดิบ และตัวอย่างจากกร...
จังหวัดราชบุรี
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั้กส์เฮ้าส จำกัด

จำนวน 3 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1.เตรียมอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบเชื้อ 2.วิเคราะห์งาน RM/PM,FG บันทึกข้อมูลการ...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์QC (ด้านกายภาพและเคมี)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายยารักษาโรค ยาแผนปัจจุบัน,เครื่องมือแพทย์อาหารเสริม,เครื่องสำอางค์,ยาสมุนไพรและแผน...
กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์ /นักเคมี

วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
ปทุมธานี
21 วันที่ผ่านมา
ใหม่

เภสัชกร/นักวิทยาศาสตร์ ส่วนงานกระบวนการตั้งสูตรตำรับและการบรรจุ

บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการจัดการวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.ดำเนินการทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่...
กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
ใหม่

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐา...
กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์/วิศวกร เคมี (full/part time)

ศึกษาการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดแบบต่างๆทาง physicochemistry, biochemistry, และ industrial chemistry สวัสดิการ : ...
กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา