จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 20 ผลการ

บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างที่ทางโรงงานเครือบริษัทรวมถึงสำนักงานในส่วนกลางโดยวิธีทางเคมีวิเคราะห์2...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์เวชภัณฑ์ยา2.ปฎิบัติตามคำส่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และตัวอย่าง เพื่อการทดลอง ทดสอบ การดูแล และสอบเทียบเครื...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์เวชภัณฑ์ยา2.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 29 ...
2 วันที่ผ่านมา
BIO ADVANCE MANUFACTURING  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้าเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ...
3 วันที่ผ่านมา
BIG IDEA CORPORATE (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแล/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. คิดค้นผลผลิตภัณฑ...
2 วันที่ผ่านมา
Bio Cosmeceutical Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ R&D คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 ขึ้...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ขยายงานในหน่วยงาน เนื่องจากมีการเพิ่มกำลังการผลิต -ดูแลการผลิตยาทั้งในส่วนผสมและตอกยาเม็ดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -จ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จำกัด  -  ดินแดง, ภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานกับ อย. • จัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน ใบอนุญาตต่าง ๆ งานเครื่องห...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภท ขนม รวบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
- รับผิดชอบในการอนุมัติผลการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, ติดตาม, ช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนา รวมทั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)  -  หนองกี่
คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดูแล/ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2. คิดค้นผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องกา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติด จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ทำงานเกี่ยวกับด้านระบบ 14001 และสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติด จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ • พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ทดสอบการละลายในหลอดทดลองและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเค...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)  -  หนองกี่
คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, เคมีเทคนิค, เคมีวิเคราะห์, เคมีอินทรีย์ มีประสบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
นนทบุรี
 ...ส่วนนี้ภายในเว็บไซต์วิชาการ.คอม• สัมภาษณ์ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หรือบุคคลมีชื่อเสียง พร้อมทำบทสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มเติม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว