จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน นักวิทยาศาสตร์

1-20 จาก 69 ผลการ

โรงงานเภสัชกรรม สุพงษ์เภสัช  -  กรุงเทพมหานคร

 ... อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ* เพศ ชาย-หญิง * อายุ 25 ปี ขึ้นไป* ... 
6 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในส่วน Upstream production ในส่วนของการพัฒนาการขยายขนาดกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรระดับปริญญาตรี ปฎิบัติงานด้านการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านพลังงานและฐา...
18 วันที่ผ่านมา

BIO ADVANCE MANUFACTURING  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาสินค้าเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ...
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา3.วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวข...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกร ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์EESHคุณสมบัติ- จบการ...
18 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
1. วิเคราะห์ยาสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบและติดป้าย Passed ของวัตถุดิบ 2. สุ่มตัวอย่าง In-process, Semi-finishedและ ติดป้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

1.วิเคราะห์สารเคมี และบันทึกเก็บประวัติ 2.ทำการทดสอบสารเคมี นอกสถานที่เพื่อบริการลูกค้า 3.จัดทำ COA ส่งมอบให้ลูกค้า ...
1 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล  -  ปทุมธานี

14000 - 15000 บาท
วิเคราะห์ทางเคมี ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบปริญญาตรีทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ท...
3 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  -  จังหวัดนครศรีธรรมราช

19000 บาท
ภาระงาน 1. งานสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในการดำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในส่วนเ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1.วิเคราะห์สารเคมี และบันทึกเก็บประวัติ 2.ทำการทดสอบสารเคมี นอกสถานที่เพื่อบริการลูกค...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั้กส์เฮ้าส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
จำนวน 3 อัตรา ลักษณะการทำงาน วิเคราะห์สูตรยา และปฏิบัติงานให้ห้อง Lab คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย/หญิง 2...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เยนเนอร์ราลดรั้กส์เฮ้าส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

จำนวน 3 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1.เตรียมอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบเชื้อ 2.วิเคราะห์งาน RM/PM,FG บันทึกข้อมูลการ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ทำงานในห้อง Lab ใช้เครื่องมือทาง Lab ได้คล่อง - สามารทำงานเอกสารเพื่อรองรับการตรวจจาก อย. และควบคุมไลน์การผลิต (ระดั...
2 วันที่ผ่านมา

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9  -  หาดใหญ่

15000 บาท
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โปรดเตรียมเอกสารใ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี

-ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน -ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง -วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพา...
3 วันที่ผ่านมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1. ให้บริการและจัดอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3. ดูแลก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองก...  -  วังทองหลาง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ -ไม่จำกัดอายุ -ไม่จำกัดเพศ รายละเอียดและความรับผิดชอบ นัก...
3 วันที่ผ่านมา