จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นวดสปา

1-2 จาก 2 ผลการ

บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด(THANN Brand)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการ นวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน นวดหน้า ขึ้นอยู่กับความสามารถและป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น เข้าตามเวลา เปิด-ปิดของห้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ -พนักงานนวดแผนไทย โรงแรมปริ้นฯ หลานหลวง และพนัก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว