...และคุณภาพ รวมทั้งทำการเคลมสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ 3.ตรวจสอบ Ordering & Production Plan & Recipe เพื่อ ให้มีสินค้าคร... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ล้อม และติดตามผลการเนินงานตามแผน 3.จัดทำงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง การด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจก... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่าง ๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด - ตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพ... 

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา