ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ จังหวัดสงขลา

1-20 จาก 67 ผลการ

โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ กระตุ้นให้เกิดยอดขาย และดูแลการบริการส่วนหน้าให้เกิดความประทับใจ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี)...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยมา รับเบอร์ จำกัด  -  บางกล่ำ

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจส่งประวัติส่วนตัวได้ที่อีเมล์ ****@*****.***
3 วันที่ผ่านมา

โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ (ในเครือ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล)  -  หาดใหญ่

รายละเอียดงาน 1. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในการดำเนินงานห้องอาหารและบริการลูกค้าที่มาใช...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ลักษณะงาน -เป็นส่วนของหน้างาน -ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ -สอนงานและงานด้านการบริการ คุ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์  จำนวน 2 อัตรา (ด่วน) คุณสมบัติ -เพศหญิง -อายุ 22 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาว... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จำกัด  -  จะแหน

คณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป 3. มีภาวะความเป็นผู้นำ 4. ไม่แพ้...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮไท ซีฟู้ด จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ร่วมวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ปร...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และกา...
26 วันที่ผ่านมา

โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ  -  หาดใหญ่

 ...งานหลายอัตรา 1.ผู้จัดการแผนกต้อนรับและหารายได้ 2.ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายต้อนรับ 3.พนักงานบริการสัมภาระ และยานยนต์   ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1. ควบคุมการทดลอง 2. ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบกำหนดนโยบาย วางแผนในการสรรหาคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรอง วางแผนดำเนินการจัดซื้อ และส่งมอบวัตถุดิบ สินค้า อุปก...
4 วันที่ผ่านมา

โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ  -  หาดใหญ่

 ...งานหลายอัตรา 1.ผู้จัดการแผนกต้อนรับและหารายได้ 2.ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายต้อนรับ 3.พนักงานบริการสัมภาระ และยานยนต์   ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ  -  จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบการจัดการทำเอกสารทางบัญชี งานด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้, การจัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย, งานด้านการรับ-จ่ายเงินของบริษั...
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ควบคุมการทดลอง 2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.วางแผนและควบคุมการทำงานบอยเลอร์ 2.วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา 3.สามารถจัดทำแผนการบำรุงรักษาบอยเลอร์ คุณสมบ...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและโครงสร้างการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 3.วางแผนการบำรุงรั...
10 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสงขลา

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานถอดถุงมือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลตรวจเช็คการคัดแยกชนิดถุงมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครื...  -  เมืองสงขลา

รายละเอียดงาน รับผิดชอบการรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย บริหารการเก็บเงินจากลูกค้า และการบริหารลูกค้...
27 วันที่ผ่านมา