ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จัดหา

1-20 จาก 213 ผลการ

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการสั่งซื้อ- สรรหาและคัดเลือกแหล่งขายและ/หรือแหล่งผลิต , ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพตามมาตราฐาน-...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มดีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หาSupplierที่จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป(สินค้าพรีเมี่ยม) หาSupplierที่จำหน่ายวัตถุดิบ สำหรับผลิตงานกระเป๋า เจรจาต่อรองรา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บ้านรายา แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด  -  จังหวัดภูเก็ต

มีความรู้ในการ เลือกซื้ออาหารสด และการจัดเก็บ สามารถจัดการในการส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อระ...
4 วันที่ผ่านมา

เอไพร์ม พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
 .... สามารถออกแบบ เบื้องต้น ได้ เช่น Sketch up / Auto Cad8. จัดหา-จัดเตรียมรายการวัสดุเพื่อเตรียมการก่อสร้าง และ ติดตั้ง9.... 
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ษณ์ขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย9. จัดหา เปรียบเทียบราคา ของที่ระลึกให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท อุตสาหกรรมพรม ซิกม่า (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 20000 บาท
 ...นุมัติ และให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอ5. จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ตามนโยบายองค์กรและหาแหล่งที่เช... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดหา Content เพื่อนำเสนอบน Online Media และสื่ออื่น ๆ2. จัดทำสื่อส่งเสริมการตลาด และสื่อส่งเสร... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ตามใบขอซื้อ และดูแลระบบคุณภา... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน ติดต่อ จัดหา ติดตามพนักงานเข้ามาสัมภาษณ์งานให้ตรงหน้างาน นัดวันเริ่มงาน2. อ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

9000 - 12000 บาท
 ... และโรงพักขยะ2.1 จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการ2.2 จัดหา และดูแลทำความสะอาดแก้วน้ำดื่ม2.3 ทำความสะอาดเครื่องทำน้ำ... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...มินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ* วางแผนการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ* กำหนดวิธีการและกระบว... 
4 วันที่ผ่านมา

เอไพร์ม พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 22000 บาท
 ...ะจำสัปดาห์6. สามารถออกแบบได้ เช่น Sketch up / Auto Cad8. จัดหา จัดซื้อ-จัดเตรียมรายการวัสดุเพื่อเตรียมการก่อสร้าง และ ต... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ ซีวิล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...-ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO-จัดหา-จัดจ้าง ผู้รับเหมาช่วง-จัดทำรายงานเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ-ต... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ2.ต่อรองราคาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน3.รับผิ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค พี คอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...วามรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า2. จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามรายการขอซื้อ3. ตรวจสอบเอกสารในการข... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเชียส วู้ด อินดัสทรี้ จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

10000 - 15000 บาท
 ...ชอบ - จัดซื้อและติดตามการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ภายในโรงงาน- จัดหา Supplier- มีความขยันและอดทนต่อแรงกดดัน- มีมนุษยสัมพันธ์ด... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 20000 บาท
 ...้ Parts ให้ Active ในระบบ ERP ได้ 3. รับผิดชอบการจัดซื้อ-จัดหา ทรัพย์สิน และงานโครงการ พัฒนาและ ปรับปรุง เครื่องจักร ตล... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ทางด้านสิ่งพิมพ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป ให้ได้คุณภาพ และเจรจาให้ได้ต้นทุนที่ถูกลง... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหา Supplies ด้านวัสดุงานอาคารก่อสร้างและอุปกรณ์ติดตั้งงานระบบภายในอาคารสูงและโรงงาน- จัดซื้อว... 
1 วันที่ผ่านมา