จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน จัดหา

1-20 จาก 257 ผลการ

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อสินค้า ในประเทศ และต่างประเทศ2. จัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวข้องก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านรายา แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด  -  ภูเก็ต
มีความรู้ในการ เลือกซื้ออาหารสด และการจัดเก็บ สามารถจัดการในการส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อระบบ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มดีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ค้นหา สั่งซื้อสินค้า งด/ปกส/ ชุด พนง./สัมมนา/อบรม/ 1. มีประสบการณ์ 3 ปี การจัดซื้อ จัดหาสินค้า วัตถุดิบ ส่ง mail chonthi...
11 วันที่ผ่านมา
Alibabathailand Co.,Ltd.  -  ชลบุรี
งานเกี่ยวกับติดต่อ จัดซื้อ-จัดหา ประเทศจีน รูปแบบงาน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชม (9.00-18.00) หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน... 
11 วันที่ผ่านมา
TC-Taobao Cargo Co., Ltd.  -  เมืองเชียงใหม่ 18000 - 25000 บาท
รูปแบบงานเกี่ยวกับ ติดต่อ จัดซื้อ จัดหา ประเทศจีน ทำงานวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชม (9.00-18.00) หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน ... 
10 วันที่ผ่านมา
TC-Taobao Cargo Co., Ltd.  -  เมืองนนทบุรี 17000 - 20000 บาท
 ...การคาร์โก้ โกดังสินค้าไทยและเกาหลี ชิปปิ้งจาก เกาหลี-ไทย จัดหา-จัดซื้อสินค้าจากเมืองเกาหลี จำหน่ายและขนส่งสินค้าไปยังปร... 
10 วันที่ผ่านมา
TC-Taobao Cargo Co., Ltd.  -  เมืองนนทบุรี 14000 - 20000 บาท
 ...ีน บริการคาร์โก้ โกดังสินค้าไทยและจีน ชิปปิ้งจาก จีน-ไทย จัดหา-จัดซื้อสินค้าจากเมืองจีน จำหน่ายและขนส่งสินค้าไปยังประเท... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล. วาย อินดัสตรีส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สินค้า ราคา และเงื่อนไขอื่นๆ3. สรุปและจัดทำรายงานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ให้สอดคล้องกับนโยบายวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ4. จัด... 
2 วันที่ผ่านมา
บจก. แม้น้ำร้อยสาย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ประสานงานโครงการ จัดหา จัดจ้างตามแล้วแต่งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้... 
23 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดหา ส้งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร1.ด้านสรรหา วางแผนอัตรากำลังคนโดยส... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จำกัด  -  นนทบุรี
 ...ี่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร- นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง- จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องม... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร-นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง-จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2) ติดต่อประสานงานการผลิต จัดหา supplier, เครื่องจักรผลิต เพื่อมาใช้ในการผลิต 3) จัดทำรา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ทางด้านสิ่งพิมพ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  -  นนทบุรี
 ...งป้องกัน ของอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร- นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดซื้อ จัดหา เจรจา สั่งซื้อสินค้าภายใน-ต่างประเทศตามเงื่อนไขและแผนงานที่กำหนด2.จัดทำและตรวจสอบเ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการลงทุนพัฒนาโครงการ2. ศึกษา-สำรวจ และวิเ... 
3 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วน เอเบิล รับเบอร์พาทส์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุ เจรจา ต่อรองราคา และวางแผนส่งมอบสินค้า- ติดตามผลการสั่งซื้อ การส่งของ- หาร้า... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง2.ติดต่อหา ราคา เทียบราคาจาก Supplier 3.หา Supplier ใหม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อ-จัดหา สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ร... 
9 วันที่ผ่านมา