จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน จัดหา

1-20 จาก 109 ผลการ

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ำ จัดเก็บ ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดซื้อ จัดหา 3. อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติเพิ่มเติม... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ • จัดทำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เป็นต่อ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหา Supplier ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอางค์จากที่ต่างๆ ทั้งใ... 
8 วันที่ผ่านมา
เค้กวอล์ค ฟู้ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดซื้อวัตถุดิบ ตามใบงาน จัดหา ราคาเปรียบเทียบ - เปิด PO ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบสั่ง... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สิริน บางกอก สตูดิโอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...น้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดหา Supplier ใหม่ๆ เข้ามาให้บริษัทฯ เพื่อเปรียบเทียบราคาสั่ง... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จอมธนา จำกัด  -  ลาดหลุมแก้ว
 ...เบิกเงินสด เครียส์เงินสด ในกรณีทีซื้อสินค้าเป็นเงินสด -จัดหา Suplier รายใหม่ๆ เพื่อสอบราคา และลดต้นทุนในการซื้อ -ดำ... 
2 วันที่ผ่านมา
Thai Fine Foods (TFF) Co., Ltd.  -  ปทุมธานี
รายละเอียดของงาน - จัดหา Supplier รายใหม่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางพูน  ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...ำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง / จัดทำเอกสารจัดซื้อ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
รายละเอียดของงาน - จัดซื้อ/จัดหา อุปกรณ์อะไหล่ งานซ่อม งานสร้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลมหาชัย  ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...- ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ  จัดหา   ต่อรองราคา    รับ 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งจัดซื้อเกี่ยวกั... 
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ประดิษฐ์ธนานุรักษ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดหา Suppiler ให้โครงการ/ติดตาม แก้ไขปัญหาได้ 2. จัดทำ KPI ราย... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
 ...านอื่น หยุดเสาร์เว้นเสาร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดหา/จัดซื้อ สินคา - ติดตอผูขาย เจรจา ตอรอง เปรียบเทีย... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...านอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดซื้อ+จัดหา อะไหล่,งานช่าง,เครื่องกล/ไฟฟ้า,อะไหล่อุปกรณ์ , งานเหล็ก ... 
7 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนทอสี  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รที่โรงเรียนกำหนด - ควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา รวมทั้งรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายโรงเรียน คุณสมบ... 
18 วันที่ผ่านมา
Toast Company  -  กรุงเทพมหานคร
 ... หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ผู้ช่วยควบคุมดูแลการจัดซื้อ- จัดหา Supplier วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลื้อง อุปกรณ์ต่างๆ 2.หาซัพ... 
24 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  บ้านไร่, อุทัยธานี, ภาคกลาง
 ...ทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ตามใบสั่... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาระดับปริญญาตรี - มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารการจัดซื้อ, จัดหา อย่างน้อย 1 ปี - หากมีประสบการณ์ด้านการจัดหาเกี่ยวกับอุ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน
 ... ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลด้านการจัดซื้อ จัดหา ติดต่อsupplier ใหม่ๆเพื่อเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองร... 
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะบบ ERP.และเพื่อส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ (เฉพาะวัสดุที่ปริญสิริ จัดหา) 2. Monitioring&Evaluation; 2.1 สรุปข้อมูล ERP ทุกๆ B... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด  -  กาญจนบุรี
 ...รียมสถานที่ความพร้อมห้องประชุม/และอุปกรณ์ในการประชุม 9.จัดหา/ประสานงานผู้รับเหมา ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงา... 
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ