จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน จัดหา

1-20 จาก 223 ผลการ

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงานสั่งซื้อสินค้า ในประเทศ และต่างประเทศ2. จัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวข้องก...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายในบริษัท-สรรหาร้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตรงตามที่ต้องการ -ประสานงานด้านกา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอ็มดีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หาSupplierที่จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป(สินค้าพรีเมี่ยม) หาSupplierที่จำหน่ายวัตถุดิบ สำหรับผลิตงานกระเป๋า เจรจาต่อรองรา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พงษ์ตระกูล เพอร์เฟ็คแลนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปรณ์ก่อสร้าง 2. เปรียบเทียบราคา 3. จัดทำ PO, รับของ, เช็คสินค้าให้ถูกต้องตาม PO (ผู้สมัค... 
5 วันที่ผ่านมา
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...st Saving ตามเป้าหมายของจัดซื้อ(จำแนกตามสินค้าและบริการ)-จัดหา Supplier รายใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางเลือกในการซื้อสินค้าและบ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด  -  คลองหลวง
 ...สมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งก่อน และหลังประมูลงาน 7. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง 8... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท 689 ก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1 จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง 2 ออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ 3 ติดตามกระบวนการ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง 4 ปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ที่เ... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด  -  คลองหลวง
 ...รคำนวณ ราคากลาง และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประมูลงาน 11. จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง 1... 
1 วันที่ผ่านมา
บจก.โกศลสถาปัตย์  -  เมืองราชบุรี
 ... คิดปริมาณงาน เพื่อจัดหา และควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง - จัดหา และ นำเสนอ แหล่งวัสดุที่มีความเป็นไปได้กับการใช้งาน และน... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ ซีวิล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...-ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO-จัดหา-จัดจ้าง ผู้รับเหมาช่วง-จัดทำรายงานเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ-ต... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท.ไทก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดซื้อ จัดหา ประสานงานร้านค้า , ผู้รับเหมา- ขอราคา เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา เปิด PO คุณสมบัติ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร-นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง-จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเ... 
4 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดหา ส้งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร1.ด้านสรรหา วางแผนอัตรากำลังคนโดยส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2) ติดต่อประสานงานการผลิต จัดหา supplier, เครื่องจักรผลิต เพื่อมาใช้ในการผลิต 3) จัดทำรา... 
4 วันที่ผ่านมา
Beauticool Asia Co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหา-นำเสนอสินค้าใหม่ และสินค้าที่อยู่ในความสนใจ- ติดต่อกับ supplier ในการนำสินค้าเพื่อมาขายบนเ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมควบคุมดูแลการซ่อม สร้าง จัดหา และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องมือเครื่องใช้ใน... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.บริหารงานจัดซื้อ จัดหา คัดเลือกผู้ขายการเจรจาต่อรอง การส่งมอบ เพื่อให้ตรงตามควา... 
2 วันที่ผ่านมา
เพบเบิ้ล ออนไลน์  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหา สรรหา Product ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า- ติดต่อ supplier ในจีน เพื่อการต่อรองแ... 
2 วันที่ผ่านมา
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED  -  พระนครศรีอยุธยา
 ...งแก้ไข3.ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ ภายในแผนกซ่อมบำรุง4.ควบคุม-จัดหา Spair part ในการซ่อมบำรุงรักษา5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.บริหารงานจัดซื้อ จัดหา คัดเลือกผู้ขายการเจรจาต่อรอง การส่งมอบ เพื่อให้ตรงตามควา... 
3 วันที่ผ่านมา