รายละเอียดงาน ดูแลตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเชื่อม ประกอบท่อและโครงสร้าง งาน Hydrotest พร้อมเตรียมแผนงานทดสอบโครงการ ...

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า - รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไทยธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลบริหารจัดการในแผนกควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการทำงานได้อย่างดี คุณสมบัติ...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของการตรวจวัดและทดสอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอด...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมการผลิตหมึกพิมพ์ - ควบคุมคุณภาพการผลิต ประเภทธุรกิจ: หมึกพิมพ์ อุตสาหกรรม วันและเวลาเปิดทำ...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...อียดงาน ตรวจสอบคุณภาพ /ควบคุมคุณภาพ งานในกระบวนการผลิต คุณ...  ...นไป #2.มีประสบการณ์ทำงานQC จะพิจารณาเป็นพิเศษ #3.ม... 

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำดื่ม , น้ำแข็ง และสรุปวิเคราะห์การแก้ไขอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน GMP ได้เป็นอย่างดี ...

บริษัท โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999) จำกัด

สามพราน
2 วันที่ผ่านมา
 ... อายุ 30-40 ปี # ปวส.-ป.ตรี หรือมีประสบการณ์หัวหน้าแผนกQC มาอย่างน้อง 1-2 ปี # มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพต่างๆที่เก... 

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเอกสารในระบบการจัดการด้านคุณภาพของแผนกทั้งหมด - รับผิดชอบการควบคุมการใช้ทรัพยากรของแผนก ได...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

คลองหลวง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป #4. มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน QA QC มาอย่างน้อย 5 ปี #5. มีความรอบคอบในงาน มุ่งมั่น #6 ... 

บริษัท ยูนิ จี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือวัดชิ้นงาน รับผิดชอบในงานด้านควบคุ...

บริษัท ที.แอล.อี.ทองลอง เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
 ... # มีทักษะในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ # หากมีประสบการณ์ด้านQC.ประเภทกิจการอาหารแปรรูป 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ... 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

จะนะ
4 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมแบบหล่อและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างให้กับลูกค้า เก็บก้อนตัวอย่างคอนกร...

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

จังหวัดชลบุรี
27 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกข้อมูลประจำฝ่าย 2.บันทึกโอที 3.ติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.จัดแฟ้มเอกสารประจำฝ่...

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

สามพราน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.จัดทำรายงานคุณภาพสินค้า 3.ช่วยพนักงานคลังจัดเก็บสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวช. ชึ้นไป จบสาขาด้าน QC หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ... 

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจาก Supplier ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผ...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เค...

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
20 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เก็บตัวอย่างตรวจสอบผิตภัณฑ์ในระหว่างผลิต และแจ้งข้อบกพร่องให้กับฝ่ายผลิตทราบ คุณสมบัติผู้สมัคร # ...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงาน...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เช็คสินค้า รับวัตถุดิบ ลงรายงาน เช็คคุณภาพ ทำรายงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # มีวินัย # มีความรับผิ...

บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานตรววจสอบและรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนประเภทปั๊ม, เชื่อม, แมชชีน ในไลน์การผลิต คุณสมบัติผู้...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า - ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจ - ปฏิบัติ...

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...วัดได้ เช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ #4.มีประสบการณ์ด้าน QC จะรับพิจารณา เป็น พิเศษ #5.อ่าน Drawing ได้ สวัสดิก... 

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลรายงานการรับ- เข้าออกไม้ท่อน 2. ติดตามลูกค้าให้มาส่งไม้ท่อนให้ได้ปริมาณที่สม...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบสินค้า ( QC ) -แพ็คของ -หยิบงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ. หญิง # ม.3 ,ม.6 หรือเทียบเ... 

บริษัท ซีซัน กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ นับวัตถุดิบ ลดของเสียจากการผลิต จัดเร...

บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต จำกัด

บางเลน, นครปฐม, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้า (ถุงพลาสติก) -ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร # มีประสบการณ์จะพิจ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2. ทำสรุปสินค้าดี / ชำรุด 3. ประเมินวิธีการซ่อมกรณีชำรุด 4. ใช้คอมพิวเตอร์...

บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา