พนักงานบัญชีแปลงผลิต

 ...-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #-เพศ หญิง อายุ 25 ปีขั้นไป #-วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี #-สารถใช้ง... 

บริษัท พรีเมียร์ เมล็ดพันธุ์ จำกัด

เมืองตาก
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดจังหวัดตาก หน่วยรถยนต์ ขายพื้นที่ อ.แม่สอด

 ...ื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 40 ปี #- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป #- ถ้ามีประสบการณ... 

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

เมืองตาก
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดตากหรือจังหวัดใกล้เคียง ) !! ด่วน !!

 ... อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 20 ปีขึ้นไป # จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป #*... 

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

เมืองตาก
1 วันที่ผ่านมา

Pc พนักงานขาย ประจำห้างไทวัสดุ สาขา ตาก

 ...้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย / หญิง # อายุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มีประ... 

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

เมืองตาก
2 วันที่ผ่านมา