Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ช่างผลิต ตัด เคลือบ และติดตั้ง inkjet

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน เขียนแบบ autocad ภาคใต้

1-16 จาก 16 ผลการ

ประวัติการค้นหา:

เขียนแบบ autocad, ภาคใต้

A

A

A

jobth.com   -  17 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...นโครงสร้างอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ArchiCAD , AutoCAD หรือโปรแกรมเกี่ยวกับงานประมาณราคาได้ >>

jobth.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง มีประสบการด้านอาคารสูงขนาดใหญ่ 2 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี >>

สุราษฎร์ธานี

jobbkk.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 20,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : เขียนแบบ ถอดแบบ ทำBOQ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายในการเ...  >>

ภูเก็ต

jobth.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...แบบตกแต่งภายใน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง - มีความรับผิดชอบสูง - สามารถใช้โปรแกรม 3D Max,Autocad,Photoshop, SketchUp ได้ >>

jobbkk.com   -  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ายใน 2.ติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.สามารถดูแบบ , เขียนแบบ, 4.สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ - ประก...  >>

jobth.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม AutoCad,2D,3D และ Ms.office ได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น...  >>

jobthai.com   -  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...และเขียนแบบ และทำ Presentation,Perspective สามารถใช้โปแกรม 3D Max,Sketch up,AutoCAD และอื่นๆได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobth.com   -  20 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...คาจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาติขับขี่ - สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office/Autocad/Sketch-up ได้ >>

jobthai.com   -  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งม...  >>

เกาะพะงัน

thaijob.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 .../ช่างสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - สามารถถอดแบบ และประเม...  >>

jobthai.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (AutoCad Planit Photoshop ) >>

jobth.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... ทำงานตามเป้า มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ ใจเย็น ใช้โปรแกรม Autocad หรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบวิศวกรรมได้ มีไหวพริบ เรีย...  >>

jobthai.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word ถ้าสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพีย...  >>

jobthai.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เป็นพิเศษ ดูแล และตรวจสอบงานหน้างานได้ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Microsoft Office ได้ดี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงา...  >>

สุราษฎร์ธานี

ejobcorner.com   -  20 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รี ทางด้านช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - สามารถถอดแบบ และประเม...  >>

jobthaiweb.com   -  24 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 .... สามารถทำงานต่างจังหวัด (ภูเก็ต , กระบี่) 3. สามารถใช้ AUTOCAD, Excel 4. สามารถขับรถได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ภูเก็ต สว...  >>

A

A

A

Feedback