ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
ตำแหน่ง
ที่ตั้ง
1 2 3 4 5 6 7
เพิ่มเว็บแอป Jooble ไปยังหน้าหลัก
ในการที่จะเพิ่มเว็บแอปนี้ไปยังหน้าหลัก ให้แตะ เพื่อเปิดเมนูเบราเซอร์แล้วเพิ่มไปยังหน้าหลัก
ในการที่จะติดตั้งเว็บแอป เปิดเมนูเบราเซอร์แล้วแตะ "เพิ่มไปยังหน้าหลัก"
OK