Sorry, an error occurred and the server can not process your request at the moment. Try again in a few minutes.
We've noticed that you can increase your chances of finding a suitable job by 85% if you enter a desired city in the "location" box.

เภสัชกร jobs

1-20 of 1199 jobs

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบยา ชนิดยา ขนาดยา วิธีการใช้ก่อนจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต...
2 days ago

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  Nonthaburi Province

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
6 days ago

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  Nonthaburi Province

26000 - 36000 ฿
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของวัตถุดิบ,ยาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ2.ประสานงา...
5 days ago

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด  -  Bangkok

20000 - 25000 ฿
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา3) รวบรวมข...
4 days ago

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
2 days ago

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  Bangkok

34000 - 36000 ฿
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์- ให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับพนั...
5 days ago

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  Bangkok

40000 - 70000 ฿
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการยา พร้อมวิธีปฎิบัติ- เสนอแนะนำให้คำปรึกษากับผู้มาใช้บริการในโรงพยา...
6 days ago

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
11 days ago

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล-ติดตามผลการวิจัย Product-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอ...
13 days ago

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึ...
13 days ago

บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำยา เวชภัณฑ์ ให้กับลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญ...
15 days ago

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการจ่ายยาตามใบกำกับการรักษาแก่ผู้มารับบริการ- ให้บริการตอบปัญหาด้านยาทางโทรศัพท์ แก่ผู้ติดต...
14 days ago

บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานบริการให้คำแนะนำยา, อาหารเสริม, วิตามิน เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับลูกค้า 2. รับสินค้า...
7 days ago

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  Bangkok

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลกระบวนการผลิตยาชีววัตถุให้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตปลายน้ำ2. วิจัยและพัฒนาเกี่...
5 days ago

บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด  -  Bangkok

17000 - 30000 ฿
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานที่ร้านขายยา**License fee 12,500-15,500* คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับ...
13 days ago

โรงพยาบาลนนทเวช  -  Nonthaburi Province

ด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ด้านคลังยาแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ฯลฯ คุณสมบัติผู...
5 days ago

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  -  Bangkok

32 ฿
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ สวัสดิการ : ...
7 days ago

บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด  -  Bangkok

30000 - 50000 ฿
1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป 2.ให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและการรักษาด้วยยา ...
7 days ago

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  -  Bangkok

ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ : ตามระเบียบโครงสร้างของบริษัท...
4 days ago

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด  -  Mueang Pathum Thani

- รับคำสั่งใช้ยาจากแพทย์ เตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์  - ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมท...
7 days ago