ค้นหาตำแหน่งงาน

งาน ราชบุรี

1-20 จาก 178 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด - บันทึกข้อมูลลงในร...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ สวัสดิกา... >>

โพธาราม

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด จัดการ ควบคุมวางแผน...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ สว... >>

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด - ดูแล รับ-ส่ง เอกส...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแล รับ-ส่ง เอกสารภายในบริษัทฯ - รับโทรศัพท์ - เบิกจ่าย อุปกรณ์,สวัสดิการ,เงินสดย่อยของฝ่าย - ... >>

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด -ตรวจสอบการสวมใส่อุ...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์Safetyของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามไซต์งาน -รวบรวมข้อมูลความเสียงของหน้างานท... >>

PASAYA ศึกษาและทำงานวิจัยโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ศึกษาและทำงานวิจัยโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : - ประกัน... >>

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด

jobthai.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

-รับผิดชอบ,ติดตาม,แก้ไข ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ -วางแผน ควบคุม กระบวนการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด -รวบรวมวิเคราะห์และสรุป... >>

บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด -สรรหาพนักงาน/สัมภาษณ์งานเบื้องต...

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -สรรหาพนักงาน/สัมภาษณ์งานเบื้องต้น -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว -จัดทำแบบประเมินผลพนักงานร... >>

ราชบุรี

บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด กำกับควบคุมพนักงานในกระบวนการผลิ...

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำกับควบคุมพนักงานในกระบวนการผลิต สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.ประกันสังคม 2.โบ... >>

บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมและทดสอบเครื่องเชื่อม ติดตั้งเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งในและนอกสถานที่ จัดอบรมการ... >>

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ถูกต้องตามกฎหมายแ... >>

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา -ให้คำแนะนำตัวแทน สมาชิก -ตรวจสอบเอกสาร จัดส่งเอกสาร -ประสานงานระ... >>

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด 1.ปฎิบัติงาน สรรหาและคัดเ...

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ปฎิบัติงาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.ปฎิบัติงานคิดคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และภาษีต่างๆ 3.ปฎิบั... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด 1.สามารถปฎิบัติงานด้านบัญ...

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.สามารถปฎิบัติงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ต้นทุนได้ 2.สามารถปฎิบัติงานด้านภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภงด.... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด รับผิดชอบจัดเตรียมความพร้...

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อใ... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด 1.ลดพลังงานที่สูญเสีย 2.ท...

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ลดพลังงานที่สูญเสีย 2.ทำโครงการอบรมพนักงานเรื่องพลังงาน 3.รวบรวมข้อมูลพลังงานเสนอผู้บริหาร 4.งา... >>

โพธาราม

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด - ดูแลระบบ network - ดูแล...

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลระบบ network - ดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูปภายในบริษัทฯ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเ... >>

ราชบุรี

บริษัท แอล เอช เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอขาย โครงการบ้านจัดสรร - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าใหม่-เก่า - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย สว... >>

ราชบุรี

บริษัท แอล เอช เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าขาย ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสัง... >>

ราชบุรี

บริษัท ศิเทค จำกัด - หาร้านลูกค้าใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่าของ...

jobbkk.com   -  17 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - หาร้านลูกค้าใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัท - ดูแลเรื่องเอกสาร - ประสานงานต่างๆทั้งภายในภายนอ... >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback