งาน ราชบุรี

1-20 จาก 158 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~1.ปฎิบัติงาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.ปฎิบัติงานคิดคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และภาษีต่างๆ 3.ปฎ... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~1.สามารถปฎิบัติงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ต้นทุนได้ 2.สามารถปฎิบัติงานด้านภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภง... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~รับผิดชอบจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อ... >>

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~1.ลดพลังงานที่สูญเสีย 2.ทำโครงการอบรมพนักงานเรื่องพลังงาน 3.รวบรวมข้อมูลพลังงานเสนอผู้บริหาร ... >>

บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~ประจำสำนักงาน อ.โพธาราม สวัสดิการ ~- ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : -ประกันสังคม -รางวั... >>

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด - เสนอขาย - ดูแลลูก...

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- เสนอขาย - ดูแลลูกค้า - วางแผนการขาย - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - ทำรายงานยอดขาย สวัสดิการ... >>

โพธาราม

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด จัดการ ควบคุมวางแผน...

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ ... >>

โพธาราม

บริษัท ลักกี้ สตาร์ โค๊ตติ้ง จำกัด - ดูแลระบบ network - ดูแล...

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลระบบ network - ดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูปภายในบริษัทฯ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเ... >>

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด -ตรวจสอบการสวมใส่อุ...

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~-ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์Safetyของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามไซต์งาน -รวบรวมข้อมูลความเสียงของหน้างา... >>

บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~งานด้านการเตรียการวัตถุดิบเพื่อการผลิต สวัสดิการ ~- ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : -ประก... >>

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด - บันทึกข้อมูลลงในร...

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ สว... >>

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,... >>

บริษัท กรไทย จำกัด

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลเกี่ยวกับสวนมะพร้าวตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกในการเตรียมพื้นที่ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว สวัสดิการ... >>

บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~ธุรการบัญชี งานการบัญชี ดูแลการเงิน ค่าใช้จ่ายสาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน สวัสดิการ ~- ประก... >>

บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~บริหารงานบุคคลทั้งหมด ทำแผนกลยุทธ์ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ดียิ่งขึ้น บริหารงานระบบ HR ได้เป็นอ... >>

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~-บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา -ให้คำแนะนำตัวแทน สมาชิก -ตรวจสอบเอกสาร จัดส่งเอกสาร -ประสานง... >>

บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~ซ่อมและทดสอบเครื่องเชื่อม ติดตั้งเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งในและนอกสถานที่ จัดอบรมกา... >>

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด

jobthai.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน - ทำการประกอบงานตัวอย่างโดยการเชื่อม - ทำการเชื่อมประกอบงาน JIG - สามารถสร้างงานได้ด้วยตัวเอง ... >>

ราชบุรี

บริษัท ศิเทค จำกัด

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- หาร้านลูกค้าใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัท - ดูแลเรื่องเอกสาร - ประสานงานต่างๆทั้งภายในภ... >>

บริษัท กรไทย จำกัด

jobthai.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 2 13,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการ... >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback