จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Crystal park เลียบทางด่วนรามอินทรา

1-20 จาก 415 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท เอมธรรม จำกัด - เตรียมวัตถุดิบ ผัก ปลา เนื้อต่างๆ - ป...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- เตรียมวัตถุดิบ ผัก ปลา เนื้อต่างๆ - ประกอบอาหารครัวร้อน/ครัวเย็น - ทำความสะอาดครัว - ปฏิบัต... >>

HD Distributors (Thailand) Company Limited งานขาย และบริการ ...

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~งานขาย และบริการ ในร้านไอศกรีม ตามห้างสรรพสินค้า สวัสดิการ ~- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - ค่... >>

เค.อี.รีเทล จำกัด 1.ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 2.แนะนำข้อมูลของร้านค้าต่างๆที่ลู... >>

บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด แนะนำสินค้าประจำโช...

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~แนะนำสินค้าประจำโชว์รูม ดูแลลูกค้าให้คำแนะนำสินค้าเมื่อลูกค้าชมสินค้าในโชว์รูม มีเงินเดือนประจำ ... >>

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

jobbkk.com   -  16 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : * Job purpose (วัตถุประสงค์เบื้องต้นของงาน): ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ การ... >>

บริษัท พรีโม ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (Master Franchise of...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~The responsibilities of this role include the skills and knowledge required by both the Genera... >>

บริษัท พรีโม ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (Master Franchise of...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~มีทักษะความสามารถและความรู้ในการชงกาแฟด้วยเครื่องเอสเปรสโซ่ การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟ การทำความสะอาด... >>

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด 1. ออกแบบและสร้าง Report ให้กั...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ดชอบ : ~1. ออกแบบและสร้าง Report ให้กับ User ใส่โปรแกรม Crystal Report 2. ดึงข้อมูล Database ให้กับ User 3. มีความรู้...  >>

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~บริหารจัดการงานระบบให้พร้อมใช้งานเสมอ การติดตามงานซ่อมบำรุง และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิกา... >>

บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลสินค้าภายในร้าน - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ขายสินค้า สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเ... >>

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN - ดูแลความปลอดภัยในจุ...

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- ดูแลความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ศูนย์การค้า และควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารจัดก... >>

บริษัท เอแกล เดคอร์ จำกัด พนักงานการตลาด - พนักงานขาย ( ประจ...

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~พนักงานการตลาด - พนักงานขาย ( ประจำ ส่วน Show room หน้าร้าน ) สวัสดิการ ~- ประกันสังคม สวั... >>

บริษัท คิมจูฟูดส์ จำกัด กุ๊ก,บริการ,เสริฟ

jobbkk.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~กุ๊ก,บริการ,เสริฟ สวัสดิการ ~- ประกันสังคม - ค่าทำงานล่วงเวลา - เงินโบนัสตามผลงาน - ค่าใช้... >>

กรุงเทพมหานคร

เค.อี.รีเทล จำกัด ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ( Accountabilit...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ( Accountabilities ) : • ให้บริการให้ข้อมูลและแจ้งสิทธิประโยชน์เพื่อให... >>

Toast Company - เก็บเงินสด ถอนเงินลูกค้า

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- เก็บเงินสด ถอนเงินลูกค้า สวัสดิการ ~- ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าทำงานล่วงเวลา - เงินโบนัสตามผลง... >>

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN จัดกิจกรรมทางด้านการต...

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~จัดกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า หาตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้พื้นที... >>

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดทำฐานข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับ... >>

Toast Company จัดเตรียมเครื่องดื่ม / ดูแลบาร์น้ำ

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~จัดเตรียมเครื่องดื่ม / ดูแลบาร์น้ำ สวัสดิการ ~- ค่าตอบแทนพิเศษ - เงินโบนัสตามผลงาน - ค่าทำง... >>

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด บริการลูก และแนะนำสินค...

jobbkk.com   -  16 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ~บริการลูก และแนะนำสินค้า ภายในร้านบู๊ทส์ สวัสดิการ ~- ประกันชีวิต - ประกันสังคม - เงินโบนัส... >>

บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จำกัด

jobbkk.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ - ตรวจสอบดูแลสนาม และความปลอดภัยโดยรอบสนาม - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ... >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback