จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน สายตรวจ

1-6 จาก 6 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัดบริษัท รักษาความปลอดภัย แทค การ์ด จำกัด -เพศชาย อายุ 30-48 ปี -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม. 6 - วางแผนจัดกำลังคน จัดส่ง , อบรมหน้างาน , ตรวจงานเช้า - เย็น -ประสานงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เข้าพบพูดคุยกับลูกค้า (ผู้ว่าจ้าง) เพื่อแก้ไขปั...บริษัท เวลคลีน จำกัดบริษัท เวลคลีน จำกัด 1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยทุกหน่วยงานของลูกค้า อ้างอิงจากเอกสารประกันคุณภาพ 2. จัดเก็บเอกสาร 3. ตรวจเช็คเครื่องแต่งกายของแม่บ้านและสภาพของอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 4. วิเคราะห์สาเหตุ รวมถึง...บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท รักษาความปลอดภัย แทค การ์ด จำกัด -เพศชาย อายุ 30-48 ป...

jobbkk.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บตามรอบการตรวจงาน -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านปฏิบัติการ/สายตรวจ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -สามารถขับรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ไ...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เวลคลีน จำกัด 1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยทุกหน่วยงานของล...

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ตรวจความสะอาดทุกหน่วยงานตามแผนที่ กำหนด อ้างอิงจากเอกสารประกันคุณภาพ 2. จัดเก็บเอกสารประกันคุณ... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เวลคลีน จำกัด

jobbkk.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง(ลูกค้า) ควบคุมงานระเบียบวินัยการทำงานของพนักงาน,รับเรื่องต่างๆจากลูกค้า สว... >>

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.ประจำโครงการต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตา... >>

บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ผจก. ฝ่ายปฏิบัติการ/สายตรวจ เงินเดือน 25,000-35,000 -ผจก.หน่วยงาน/หน.หน่วยงาน เงินเดือน 17,000 ...  >>

บริษัท สเตท เซอร์วิส จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ารฝ่ายอาคาร -มีประสบการณ์การเป็น รปภ.หรือ หัวหน้าหน่วย ,สายตรวจ รปภ. เลขที่ 88 ซ.ศูนย์วิจัย 14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบา...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback