งาน วางแผนการผลิต สมุทรสาคร

1-3 จาก 3 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

A

A

A

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด 10 วันที่ผ่านมา

jobthai.com   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน -ควบคุมการทำงานของพนักงานในไลน์ผลิต -วางแผนการผลิตประจำวันและควบคุมการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผน ... >>

บริษัท ชุง เชง พลาสติก (ไทยแลนด์) จำกัด 9 วันที่ผ่านมา

jobthai.com   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน - วางแผนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ...  >>

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ. (กรุงเทพฯ) 18 วันที่ผ่านมา

jobthai.com   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน 1.บริหารจัดการ วางแผนการผลิต และกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สั่งการและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายที...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback