งาน ระบบ สารบรรณ ระยอง

1-6 จาก 6 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท เกาฉี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

jobthai.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

-ควบคุมดูแลการทำงาน ระบบ ISO 9001 -จัดทำและกำหนดแผนการติดตามระบบคุณภาพ ISO 14001 -จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO ...  >>

ระยอง

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด

jobth.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...วส.ขึ้นไป (ทุกสาขา) มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัด ผ่านการ Traning ระบบ TS16949 มีประสบการณ์ด้าน QA , QC อย่างน้อย 3 ปี >>

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

jobthai.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... เพื่อยกระดับการเป็นผู้นำระดับสูงในอนาคต เข้าใจระบบ KPI , ระบบ ISO 9001 และระบบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ หากมีประสบการณ์ TP...  >>

ระยอง

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...สารคุณภาพตามระบบ ISO - ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร - Maintainระบบ ISO - สนับสนุนการทำ Internal/External Audit - ประสานงานกั...  >>

Water Doctor Co.,Ltd., บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  20 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...วข้อง -ความรู้ และ ความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี , ระบบ Cooling , Boiler . RO เป็นอย่างดี -สามารถให้คำปรึกษา และ ...  >>

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด รูปแบบงาน : ชั่วคราว 4 เดือน เริ่ม ต.ค....

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...งาน Helpdesk, โทรศัพท์ , Email ซึ่งได้แก่ - รับแจ้งเรื่อง ระบบ เครือข่าย - รับแจ้งเรื่อง เกี่ยวกับ โปรแกรมต่างๆ . - แก้ป...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback