งาน ระบบ สารบรรณ ระยอง

1-6 จาก 6 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

jobthai.com   -  18 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน 1. ออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User ตามที่ได้รับมอบหมาย มาเขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกา... >>

ปลวกแดง

บริษัท วาซาบิ ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด - ติดตั้ง ดูแล และแก้ไข...

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... Server, VMWare, Sysmantec Backup เป็นต้น - ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่...  >>

Water Doctor Co.,Ltd., บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ข้อง -ความรู้ และ ความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี , ระบบ Cooling , Boiler . RO  เป็นอย่างดี -สามารถให้คำปรึกษา แล...  >>

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด รูปแบบงาน : ชั่วคราว 4 เดือน เริ่ม ต.ค....

jobbkk.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...งาน Helpdesk, โทรศัพท์ , Email ซึ่งได้แก่ - รับแจ้งเรื่อง ระบบ เครือข่าย - รับแจ้งเรื่อง เกี่ยวกับ โปรแกรมต่างๆ . - แก้ป...  >>

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อยกระดับการเป็นผู้นำระดับสูงในอนาคต เข้าใจระบบ KPI , ระบบ ISO 9001 และระบบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ หากมีประสบการณ...  >>

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ี่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ระบบ เครือบข่าย , ระบบฐานข้อมูล ได้อย่างชำนาญ มีความรู้เร...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback