ค้นหาตำแหน่งงาน

งาน ระบบ สารบรรณ ระยอง

1-13 จาก 13 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บริษัท โอมิ (ไทยแลนด์) จำกัด

jobthai.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบสินค้า (QA/QC) ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 2.รับข้อร้องเรียน (Claim) , ติดตาม ,วิเครา... >>

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

jobthai.com   -  29 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...คซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์วัดภายในโรงงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ IT ระบบ CCTV ขององค์กร 4. พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ได้ความ...  >>

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด - ติดตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ระบบ Sof...

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ติดตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ระบบ Software ให้กับผู้ใช้งาน - การดูแลรักษา Hardware แก้ไขปัญหาระบบเบื้อ...  >>

ระยอง

Delong (Thailand) Co., Ltd.

jobthai.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- Implement ระบบ ERP ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง...  >>

DCC

ใหม่

ระยอง

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.

jobthai.com   -  11 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...สารคุณภาพตามระบบ ISO - ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร - Maintainระบบ ISO - สนับสนุนการทำ Internal/External Audit - ประสานงานกั...  >>

บ้านค่าย, ภาคตะวันออก

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ก...

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุมดูแล ระบบ GMP 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ประกันสัง...  >>

ระยอง

Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.

jobthai.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ะตรวจสอบเพื่อให้เกิดการรักษาไว้ให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค่า ระบบ SHARP,HAZMAT,PMHV ISO 14001 เป็นต้น บริหาร และ จัดการเกี่...  >>

Wasabi IT Services Co., Ltd.

jobthai.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...t Server, VMWare, Sysmantec Backup เป็นต้น - ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่...  >>

ระยอง

Delong (Thailand) Co., Ltd.

jobthai.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือแรงงาน ระบบ e-expert อย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน อย่างน้...  >>

Water Doctor Co.,Ltd., บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...วข้อง -ความรู้ และ ความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี , ระบบ Cooling , Boiler . RO เป็นอย่างดี -สามารถให้คำปรึกษา และ ...  >>

บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด

jobthai.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ด้าน ระบบ ISO 90001 /TS 16949 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้าน ค...  >>

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนเป็น Auditee ในการตรวจสอบ เช่น ระบบ ISO 9001,ISO 14001, KHK,CCC,UL,TIS และมาตรฐานอื่นๆ ที่องค...  >>

บริษัท โทไค คิไค ยูเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

jobthai.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ื่องมือและควบคุมการเดินเครื่อง CNC Machining รุ่น MVR35 , ระบบ FANUC-18IMB สถานที่ปฏิบัติงาน Amata City Industiral Estat...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback