ค้นหาตำแหน่งงาน

งาน ระบบ สารบรรณ ระยอง

1-11 จาก 11 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

ระยอง

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

jobthai.com   -  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...คซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์วัดภายในโรงงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ IT ระบบ CCTV ขององค์กร 4. พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ได้ความ...  >>

ระยอง

Delong (Thailand) Co., Ltd.

jobthai.com   -  17 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- Implement ระบบ ERP โปรแกรม SAP ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ...  >>

ระยอง

Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.

jobthai.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ะตรวจสอบเพื่อให้เกิดการรักษาไว้ให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค่า ระบบ SHARP,HAZMAT,PMHV ISO 14001 เป็นต้น * บริหาร และ จัดการเก...  >>

ระยอง

Wasabi IT Services Co., Ltd.

jobthai.com   -  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...t Server, VMWare, Sysmantec Backup เป็นต้น - ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่...  >>

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.

jobthai.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดจนเป็น Auditee ในการตรวจสอบ เช่น ระบบ ISO 9001,ISO 14001, KHK,CCC,UL,TIS และมาตรฐานอื่นๆ ที่องค...  >>

Fukui Byora (Thailand) Co.,Ltd.

jobthai.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...นคุณภาพและการติดต่อประสานงานกับลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ ISO 9000 มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ป...  >>

Water Doctor Co.,Ltd., บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...วข้อง -ความรู้ และ ความชำนาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ,น้ำดี , ระบบ Cooling , Boiler . RO เป็นอย่างดี -สามารถให้คำปรึกษา และ ...  >>

ระยอง

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด

jobthai.com   -  26 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ LAN, Software ต่างๆ, MS. Office ประสบการณ์ 2-3 ปี มีความร...  >>

CHIBA METAL (THAILAND) CO., LTD.

jobthai.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...้านโรงงานฉีดพลาสติกอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงเครืองจักร/และความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ISO:900/ISO:14001 >>

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)

jobthai.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... สาขาระบบสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่อง ระบบ Network Server และฐานข้อมูล มีประสบการณ์ แก้ไขปัญหาระบบ >>

ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง

jobth.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...็นกรณีพิเศษ มีทักษะงานซ่อมบำรุงระบบ Hydraulic, Pnumatic, ระบบ Preventive maintenance มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback