ค้นหาตำแหน่งงาน
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ผู้จัดการร้านอาหาร supervisor

1-20 จาก 1979 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

Room For Dessert.Co.,Ltd ผู้จัดการร้านอาหาร - ดูแลความเรียบร...

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้จัดการร้านอาหาร - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านทั้งหมด - ดูแลและจัดระบบพนักงาน - แก้ปัญหาเฉพาะหน้...  >>

กรุงเทพมหานคร

Childhood cafe (ชายด์ฮู้ด คาเฟ่)

jobpub.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ายด์ฮู้ด คาเฟ่ Childhood Cafe สุขุมวิท23 รับสมัคร "ผู้จัดการร้านอาหาร" คุณสมบัติดังนี้ - มีประสบการณ์ งานบริการเกิน 5ปี ...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลความเรียบร้อยภาย...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านและงานบริการ - ดูแลการทำงานของพนักงาน สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ... >>

กรุงเทพมหานคร

ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - บริหารจัดการร้าน - ควบคุมและบริหารการทำงานของพนักงานในร้าน - บริหารและความคุมมาตรฐานการให้บริกา... >>

บริษัท โฟลว์ อินเตอร์ จำกัด ดูแลและวางแผน จัดการภายในร้านอาห...

jobbkk.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลและวางแผน จัดการภายในร้านอาหาร สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม,และสวัสดิการอื่นๆ ... >>

กรุงเทพมหานคร

Neolution Technology Corporation Co.,Ltd.

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมดูแลพนักงานในร้านให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวนโยบาย จัดรูปแบบร้านดูแลความสะอาด ควบคุมตรวจสอบคุ... >>

กรุงเทพมหานคร

ครัวกรุงเทพ (ร้าน The Canton House )

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน(Management) 2.บริหารจัดการและวิเคราะห์ต้นทุน 3.บริหารจัดการพนัก... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท สไป๊ซี เรสซิพิ ประเทศไทย จำกัด

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลร้าน ควบคุม พนักงาน เช็คสต็อค ทำตาม checklist ของบริษัท ดูแลด้าน บริการ และ ภายในครัว สวัสดิก... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เพร็ซทีจ กรุ๊ป (2015) จำกัด 1. วางแผนงานจัดการบริหารร...

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนงานจัดการบริหารร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายหน้าที่ความรัะบผิดชอบให้กับพน... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท บลู เด็ค จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - บริหารร้านและควบคุมดูแลพนักงานที่อยู้ใต้บังคับบัญชาสั่งงานและประสานงานกับทุกส่วนเพื่อให้บริการด... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท คิดดี มุ่งทำดี จำกัด

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดการดูแลร้านก๋วยเตี๋ยว ทั้งระบบ ตั้งแต่จัดการควบคุมดูแล ครัว หน้าร้าน บัญชี และอื่นๆทั้งระบบ สว... >>

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G

jobthai.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

-ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน -แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ -มีความละเอียดรอบคอบ -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ -ทำงานตามที่ได้รับมอบห... >>

กรุงเทพมหานคร

Maddox House 1. เวลาทำงาน 15.00-24.00 / มี OT 2. รักงานบริกา...

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เวลาทำงาน 15.00-24.00 / มี OT 2. รักงานบริการ อัธยาศัยดี 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 4. คุ้น... >>

บริษัท โอลด์ดี้ โกลด์ดี้ จำกัด ผู้จัดการสาขา ดูแลยอดขาย กิจก...

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้จัดการสาขา ดูแลยอดขาย กิจกรรม ส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขาย สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่... >>

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) 1. บริหารและจัดการผลิตภัณฑ...

jobbkk.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. บริหารและจัดการผลิตภัณฑ์และการสั่งสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 2. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเ... >>

กรุงเทพมหานคร

บ.เต็มคำ168 จำกัด 1.ควบคุมเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนาม...

jobbkk.com   -  18 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ควบคุมเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขอนามัยด้านการบริการอาหารภายในร้านอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุมเรื... >>

เค.อี.รีเทล จำกัด - ดูแลร้านอาหารในด้านบริการ - ร่วมสร้างแผน...

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลร้านอาหารในด้านบริการ - ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์ - ตารางการทำงาน - การว่างตัวบุคคล - ดูแลเรื่องก... >>

พันธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน

jobth.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

อายุ 25-38 ปี จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน สามารถทำงานร่วมก... >>

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

jobbkk.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลร้านทั้งระบบหนึ่งสาขา สวัสดิการ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ส... >>

บริษัท เกรท คิชเช่น เรสเตอรองค์ จำกัด

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ริญญาตรี สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ ผู้จัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้า...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback