จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ธุรการ การเงิน

1-20 จาก 1090 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

วันใดก็ได้

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

Freelance โฆษณา :

แสดง

กรองโดยคำสำคัญ:

A

A

A

บจก. เฮงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล (ติดกับฟู้ดแลนด์ ศรีนครินทร์)

jobth.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office) อายุ 22-35 ปี เพศห...  >>

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียฮ่งซิน

jobbkk.com   -  25 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เพศชาย หญิง อายุ 25 - 40 ปี 2.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในการทำ... >>

บจก. เฮงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล (ติดกับฟู้ดแลนด์ ศรีนครินทร์)

jobth.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office) อายุ 30 ปีข...  >>

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) -ดูแลงานด้านเอกสารบัญชี-การเงิน ...

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแลงานด้านเอกสารบัญชี-การเงิน -ดูแลงานด้านรับเช็ค วางบิล -ติดต่อประสานงานทั่งในและนอกองค์กร -ง...  >>

กลุ่มบริษัท วายแอลจี กรุ๊ป

jobbkk.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : มีความรู้พื้นฐานด้านระบบบัญชี/การเงิน/ภาษี/การตรวจสอบ มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี ปิดงบบัญชีการเ...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...d, Excel ได้ มีประสบการณ์ด้าน ช่างยนต์ , ช่างอาคาร, ธุรการ , การเงิน , บัญชี สามารถเดินทางมาทำงานที่ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้...  >>

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส 1.การเงิน 1....

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.การเงิน 1.1 การเบิกจ่ายแต่ละวัน 1.2 ลงงบประมาณการใช้จ่ายแต่ละวัน 1.3 สรุปค่าใช้จ่าย, บัญชีธนาค...  >>

บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด - บันทึกบัญชีด้านรับ - จ่าย...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ิญญาตรี สาขา บัญชีหรือการเงิน - มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - หากมีประสบการณ์การหาวงเงินสินเชื่อจาก...  >>

บริษัท นิวซีวิคเตอร์ จำกัด - ดูแลงานบัญชี-การเงินของบริษัทฯ ...

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...- ดูแลงานบัญชี-การเงินของบริษัทฯ - จัดทำรายงานด้านบัญชี-การเงิน - งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสด...  >>

บริษัท เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : บ. ออกแบบ/ตกแต่ง ก่อสร้าง/การตลาด สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : . เพศ : ชาย , หญิ... >>

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย)จำกัด -ขยัน ซื่อสัตย์...

jobbkk.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ามารถรับแรงกดดันได้ดี -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง ไม่น้อยกว่า 2 ปี * ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องข...  >>

บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด -ยื่นแบบเสียภาษี ภ.พ.30 และ ภงด.1,...

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ีรับนักศึกษาจบใหม่ เพิ่มเติม : -จบการศึกษาสาขาวิชาบัญชี-การเงิน ระดับ ปวช ขึ้นไป -มีประสบการณ์ในการทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกห...  >>

บริษัทไอออน สตีล จำกัด

jobbkk.com   -  16 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... 1ปีขึ้นไป อื่นๆ : เพิ่มเติม : ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี การเงิน ประสบการณ์ทำงาน ถ้ามี * จะพิจารณาเป็นพิเศษ >>

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี - การจั...

jobbkk.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...่าง 21-30 ปี - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบให...  >>

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 1. ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือ การเงิน - การธนาคาร 2. รับนักศึกษาจบใหม่ได้ทั้งเพศหญิง และ ชาย ...  >>

บริษัท อาร์คทิก้า(2006)จำกัด 1. ตรวจรับเอกสาร PR>PO>RR ในระบ...

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่นๆ : เพิ่มเติม : มีประสบการณ์ด้านสายงานบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ >>

บริษัท ซีเอส รีเทลซิสเต็ม จำกัด

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อก ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เพิ่มเติม : จบสาขา การเงิน/การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง >>

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - จัดทำบัญชีมีความร...

jobbkk.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...น้าที่ความรับผิดชอบ : - จัดทำบัญชีมีความรู้หลักการบัญชี การเงิน ภาษีอากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเบิก...  >>

บริษัท เอสเอพี เฟอร์นิเทค จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน สวัสดิการ - ประกันสังคม - เงินโบนัสตามผลงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิ...  >>

เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1. เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้น...

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปี...  >>

A

A

A

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
Feedback