Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ราชบุรี

1-20 จาก 175 ผลการ

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า2.จัดทำ ปรับปรุง Standard Time ในสายการ...
2 วันที่ผ่านมา
ไพวอท  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประจำโรงงานบรรจุแก๊ส- รับผิดชอบบรรจุแก๊ส- ดูแลคลังสินค้า- ติดรถขนส่งสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ขับรถส่งและกระจายสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเรียงสินค้า เข้า-ออก 2.ตรวจเช็คสินค้าตามรายการที่เกี่ยวข้อง3.แจ้งสั่งซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อน...
2 วันที่ผ่านมา
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์)• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เสนอขายสินค้า และประสานงานในการชำระหนี้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการเคมี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจเช็คเบิกวัตถุดิบ ตรวจสอบค่าแรงพนักงานตรวจสอบเอกสารและควบคุมการผลิตในส่วนห้องเย็น คุณสมบัติ เพศ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประชาสัมพันธ์สินค้า รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้บริโภค2.เข้าเยี่ยมและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี เขตพื้นที่รับผิดชอบ กาญจนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์สำเร็จรูปควบคุมขั้นตอนการผลิตควบคุมต้นทุนภายในโรงงานควบคุมคุณภ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์ การทอ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดต้นทุนต่างๆในบริษัทฯ ดำเนินการยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีซื้อ-ขาย,ควบคุมดูแลวงเงินสดย่อย,งานเจ้...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิดคอนกรีต ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตประสานงานหน่วยงานราชการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านการเตรียการวัตถุดิบเพื่อการผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรไทย จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี)...
25 วันที่ผ่านมา
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์)• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลจัดการระบบฐานข้อมูล 2.ทำงานด้านเอกสาร ISO3.ดูแลด้านการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ เพศ : ...
2 วันที่ผ่านมา
Kinden (Thailand) Co.,Ltd.  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบงานก่อสร้าง งานด้านเครื่องกล เครื่องปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน บริษัท สยามราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา...
3 วันที่ผ่านมา