Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ราชบุรี

1-20 จาก 113 ผลการ

บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ รายละเอียดของงาน ตรวจlสอบงานและสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำรายงานผ...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : ช่างซิมเมอร์ รายละเอียดของงาน ดูแลเครื่องปิดฝาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำ...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด  -  ราชบุรี 12000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รายละเอียดของงาน - สำรวจข้อมูลสินค้าในตลาดเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ - รวบรวมข้อ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด  -  ปากท่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบคุณภาพน้ำและสุขภาพกุ้ง 2.วิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำและกุ้งพร้อมส่งรายงาน 3.เตรียมปุ๋ยและอ...
8 วันที่ผ่านมา
สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ราชาชูรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  ราชบุรี 18000 - 20000 บาท
ตำแหน่ง : Sale & Marketing รายละเอียดของงาน -ขายสินค้าในกลุ่มสุขภาพ (ราชาไบโอเทค) ให้ได้ตามเป้าหมาย สถานที่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : Electrical Engineer รายละเอียดของงาน -Electrical Maintenance สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองอ้อ  ...
2 วันที่ผ่านมา
A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : Maintenance Manager รายละเอียดของงาน - Control of all schedule in preventive maintenance all of plant "m...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานสื่อสารการตลาด 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารภายในและภายนอก ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าใหม่ (เครื่องดื่ม) - เตรียมการทดลองผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ - จัดทดสอบผลิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่าย เพื่อจัดทำแผนการปฎิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ • ควบคุมและดู...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีระโมโตสปอร์ต จำกัด  -  ราชบุรี 8000 บาท
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย (บิํกไบค์) รายละเอียดของงาน 1. จำหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิํกไบค์) ให้แก่ลูกค้า ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  โพธาราม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครน ปั้นจั่นที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ลิฟท์ขนสินค้า รถยกไฟฟ้า ระบบไ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : วิศวกรซ่อมบำรุง รายละเอียดของงาน ทำการซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส รายละเอียดของงาน - งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : Process Engineer รายละเอียดของงาน -ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด  -  ราชบุรี
ตำแหน่ง : MIS Supervisor รายละเอียดของงาน -ตรวจเช็คแก้ไขปัญหาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที สถาน...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด  -  ปากท่อ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานโรงฟักไข่ไก่ - บริหารจัดการ ควบคุมการทำงานของพนักงานในโ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  -  ราชบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบสต๊อกสินค้าของหน่วยรถฝ่ายขายทั่วประเทศ - ตรวจสอบความถูกต้อง...
25 วันที่ผ่านมา