473 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Product Manager

Над чем работать? Жанры: Казуальные Платформы: Mobile, iOS, Android На какие задачи (обязанности)? Построение...
งานระยะไกล

APPSULOVE

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Game Analyst

What are you working on? The name of the project(s): MMO, Sandbox At what stage of the project(s)? Open Beta, prep...
งานระยะไกล

Values Value

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

ASO Manager

What are you working on? Genres: Casual Platforms: iOS, Android, Mobile For which tasks (responsibilities)? I...

G5 Entertainment AB

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

WordPress Developer

As a WordPress Developer, you're responsible for Making Stuff Go. You will build infrastructure to create new features,...

Contique Global

ทำงานระยะไกล
12 วันที่ผ่านมา

Marketing Content Manager

What are you working on? Genres: Casual Platforms: iOS, Android, Mobile For which tasks (responsibilities)? M...

G5 Entertainment AB

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Sales Manager

Над чем работать? ~ Платформы: PC, Mobile, Browser, VR, iOS, Android, VR/AR, AR, AR/VR Размер и структура команды...
งานระยะไกล

Cookies Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

E-Commerce Sales Manager Worldwide

Tameson is a fast-growing e-commerce company based in the Netherlands that sells industrial products to customers worl...
งานระยะไกล

Tameson BV

ทำงานระยะไกล
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sales Manager / Business Development Manager

For which tasks (responsibilities)? • Establishing contacts with new customers (processing incoming requests, negotiat...
งานระยะไกล

Whimsy Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Business Analyst

На які завдання (обов'язки)? Збір та аналіз даних про поведінку гравців; Розробка та тестування гіпотез щодо розви...
งานระยะไกล

Vira Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Motion Designer

Над чем работать? Жанры: Гиперказуальные, Детские игры Платформы: Mobile, iOS, Android Размер и структура коман...
งานระยะไกล

Square Dino LLC

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Engineering Manager

Engineering Manager At Follow Up Boss we’re looking for an Engineering Manager to join our team. Full-time   Ab...

UTOR

ทำงานระยะไกล
6 วันที่ผ่านมา

Graphic Designer

На какие задачи (обязанности)? ~ Разработка графического контента для игр; Помощь в создании дизайна для трейлеро...
งานระยะไกล

tinyBuild

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Technical Artist

For which tasks (responsibilities)? ~ Integration, creation and modification of content (shader, VFX, post-processes)....

StoryMode

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Game Designer

Над чем работать? Жанры: Экшен, Головоломка, Казуальные, Гиперказуальные Платформы: Mobile, iOS, Android На как...
งานระยะไกล

Hypercell Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

UI Artist

What are you working on? Genres: MMO Platforms: PC Team size and structure? For which tasks (responsibiliti...
งานระยะไกล

G-Space Studio

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Level Designer

What are you working on? The name of the project(s): VR Escape Rooms At what stage of the project(s)? ARVI VR – st...
งานระยะไกล

ARVI VR

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Unity Developer

На які завдання (обов'язки)? Розробка Hyper-Casual/Hybrid Casual ігор на Unity для мобільних платформ; Реалізація ...
งานระยะไกล

Vira Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Режиссёр-сценарист

Над чем работать? ~ Название проекта(ов): Creatives Department На какие задачи (обязанности)? Генерировать и ре...
งานระยะไกล

Vizor Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

2D Artist

Над чем работать? ~ Платформы: PC, Mobile, Browser Размер и структура команды? 80 На какие задачи (обязанности...
งานระยะไกล

RocketBrush Studio

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา

Art Lead

Над чем работать? Жанры: Головоломка, Казуальные, Гиперказуальные Платформы: Mobile, iOS, Android На какие зада...
งานระยะไกล

Hypercell Games

ทำงานระยะไกล
2 วันที่ผ่านมา