267 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน จัดเก็บ จัดจ่าย นับสต๊อก สินค้าวัสดุก่อสร้าง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิ...

บริษัท ป.ไพบูลย์ เคหะภัณฑ์ จำกัด

เมืองพิษณุโลก
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

รายละเอียดงาน - งานเขียนแบบ 2D , 3D คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี # จบการศึกษาระดับ ปวส. ...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานธุรการ (ด่วนมาก!)

รายละเอียดงาน ทำงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท และภายนอกบริษัท ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณส...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองพิษณุโลก
2 วันที่ผ่านมา

พาสไทม์ (เสริฟ ผู้ช่วยครัว)

รายละเอียดงาน : พาสไทม์ (เสริฟห้องอาหาร) หรือ ช่วยเหลืองานในครัว คุณสมบัติผู้สมัคร : รับนักศึกษาที่สนใจงานพาสไทม์...

บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด

จังหวัดพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานจัดซื้อ

รายละเอียดงาน • ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า - ใบกำกับภาษี • สั่งซื้อสินค้าและบริการกับทาง Supplier • ออกใบสั่งซื้อ, ต...

บริษัท ป.ไพบูลย์ เคหะภัณฑ์ จำกัด

เมืองพิษณุโลก
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน งานบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี รายรับรายจ่าย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป ...

บริษัท ป.ไพบูลย์ เคหะภัณฑ์ จำกัด

เมืองพิษณุโลก
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานเซเว่น

9000 บาท

รายละเอียดงาน : แคชเชียร์ พนักงาน ขาย เติมของ เตรียมของ คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย - หญิง อายุ 20-30 ปี จบ ...

บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด

จังหวัดพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย-ประจำสาขาพิษณุโลก

รายละเอียดงาน หน้าที่หลักพนักงานขาย - นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า และขายสินค้าให้ลูกค้า - แจ้งโปรโมชั่นต่างๆของสินค้าใ...

บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด

เมืองพิษณุโลก
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานร้าน Cafe Amazon

รายละเอียดงาน : ชงเครื่องดื่มของคาเฟ่อเมซอน บริการ ลูกค้า เสิร์ฟเครื่องดื่มและของหวาน ขาย สินค้าของคาเฟ่อเมซอน งา...

บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด

จังหวัดพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา

IT Support ประจำศูนย์พิษณุโลก

รายละเอียดงาน ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม และ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า ค...

บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด

เมืองพิษณุโลก
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขนส่งสินค้า-ประจำสาขาพิษณุโลก

รายละเอียดงาน -ส่งสินค้าให้ลูกค้า พร้อมเก็บเงินค่าสินค้ามานำฝากให้บริษัทฯ -ดูแลรักษารถยนต์ประจำวัน -อื่นๆที่ได้รั...

บริษัท บุญศิริโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด

เมืองพิษณุโลก
4 วันที่ผ่านมา

ช่างกลโรงงาน (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล เขียนแบบ ประมาณราคา ทำงานตามมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 2...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองพิษณุโลก
4 วันที่ผ่านมา

Graphic Designer

รายละเอียดงาน สร้างสื่อดิจิตอลเพื่อใช้ในการทำการตลาด โดยเฉพาะรูปแบบออนไลน์ ทั้งภาพ วีดีโอ ร่วมกับทีมการตลาด คุณส...

บริษัท ชัยดี กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เมืองพิษณุโลก
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่จัดสินค้า

10000 บาท

รายละเอียดงาน 1.จัดสินค้าตามใบสั่งจัด ตามออเดอร์จากฝ่ายปฏิบัติการออนไลน์เพื่อส่งให้ลูกค้า 2.จัดสินค้าตามใบสั่งจัด ต...

บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เมืองพิษณุโลก
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานทั่วไป/คนงานทั่วไป (ด่วน)

รายละเอียดงาน 1.ทำงานทั่วไป (รับ - ส่งเอกสาร, ซื้อของหน้าร้าน) 2.ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #...

บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด

เมืองพิษณุโลก
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาพิษณุโลก

รายละเอียดงาน - นำเสนอบริการสินเชื่อให้คำแนะนำต่อลูกค้าที่มาติดต่อ - รับผิดชอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภ...

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด

เมืองพิษณุโลก
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดงาน 1.ร่วมกับผจก.ฝ่ายวางแผนและหาความต้องการการจัดฝึกอบรม (Training Need) 2.จัดการระบบการเรียนรู้งานของพนัก...

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด

เมืองพิษณุโลก
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

9000 บาท

รายละเอียดงาน : - บริหารช่องทางการ ขาย ออนไลน์ของบริษัท รับผิดชอบดูแล ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด Social Media / Website ...

บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด

จังหวัดพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา

Senior Marketing Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดงาน 1.วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด 2.ประสานงานกับทีมการตลาด และทีม...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เมืองพิษณุโลก
2 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน : การทำเงินเดือน เช็คใบลา ใบโอที การขาดงาน การมาสาย ทำประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัคร ฝ่า...

บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด

จังหวัดพิษณุโลก
3 วันที่ผ่านมา