Search Results: 256 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตสนามบินหาดใหญ่และใกล้เคียง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

Thai Rent A Car Corporation Co.,Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

รายละเอียดงาน 1. งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น เพาะชำ ปลูก รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ตกแต่งสวนของบ้านลูกค้าและโค...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานและดำเนินการในการจัดซื้อ และจัดหาออเดอร์ที่โรงแรมต้องการ ตรวจสอบพิจารณาคำสั่งซื้อ จัดการเอก...

บริษัท เดอะ ลาภา จำกัด

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อสำนักงานที่ดินและสำนักงานบังคับคดี ในแต่ละพื้นที่ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย หรือหญิง หรือเ...

บริษัท 168 บริหารสินทรัพย์ จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานและติดตามงานให้กับผู้บริหาร - ควบคุมการเข้า-ออก และการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - จ...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใบขอซื้อและเอกสารสรุปสั่งซื้อ/ สั่งจ้างจากผู้จัดการโครงการ 2....

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทาง โรงเรียน ในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด...

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมและตรวจสอบส่วนงาน แม่บ้าน , ครัว, สวน, ช่าง ให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด 2. จัดทำสรุ...

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานเพื่อขอรายละเอียดสินค้า - รับการสั่งซื้อจากแผนกอื่น ๆ จัดหาผู้ขายเพื่อเปรียบเทียบราค...

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โฮม จำกัด

หัวหิน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกถ่ายรูปรถก่อนทำประกันภัย ทำงานในพื้นที่ที่พนักงานอยู่ รายได้ตามความขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร # ชา...

บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประจวบคีรีขันธ์
6 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน - บันทึกบัญชีลงในโปรแกรมบัญชี (Express) - ทำแบบยื่นภาษี ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุไม่เก...

บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

หัวหิน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.มีความสามารถด้านงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า/ประปา/เครื่องปรับอากาศ/โทรศัพท์ 2.ซ่อมปรับป...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเคร...

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ประจวบคีรีขันธ์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานตามแบบแปลนและข้อกำหนดของงานและ ตรวจสอบงาน ควบคุมคุณภาพงาน, การตรวจสอบและทดสอบ, การตรวจวัดผล...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีซี ก่อสร้าง

ประจวบคีรีขันธ์
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ช่วยเหลืองานเอกสารของไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน - จัดทำเอกสารสัญญา และเอกสารต่างๆให้กับไซต์เอ็นจิเ...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ -สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังค...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดิน 2.ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ โต๊ะสำรวจ และเครื...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดเตรียม และ ประกอบอาหารสำหรับพนักงาน ตามแผนงานในครัว ตรวจรับ ตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ ดูแลการจั...

Bangkok Living Development Co.,Ltd.

หัวหิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำใบเอกสารเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง - นัดหมาย จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - ปฏิบัติงานตามที่ผู้...

บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด

หัวหิน
2 วันที่ผ่านมา