รายละเอียดงาน ตรวจสอบ / เดินระบบ / ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุงเครื่องผ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1-5 2.จัดทำออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ,แผนการจัดการเ...

บริษัท บี-เยส จำกัด

ลำลูกกา
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1 จัดทำบันทึกการรับและจ่ายเงินสด 2 คุมค่าใช้จ่ายและปิดบัญชีรายวัน 3 บันทึกรายการซื้อ รายการขาย ลงโป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขายและปล่อยเช่าคอนโดของบริษัท บริษัทจะมีคอนโดใหม่ให้เดือนละ 2,000ทรัพย์ ให้ฝ่ายขายทำการตลาดหาลูกค้า...

บริษัท ดีดี คอนโด แลนด์ จำกัด

ปากเกร็ด
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสม - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนก...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. โทรรับยอดลูกค้า 2. ขายสินค้าหน้าลาน 3. เปิดบิลส่งของ 4. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 5. ตรวจนับเงินให้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำข้อมูลและตรวจเช็คสต็อกน้ำแข็งประจำวัน - ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและเด็กรถในการจัดเตรียมน้ำแข็ง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานนี้เหมากับ - คนที่ชอบพูดชอบคุย แนะนำผลิตภัณฑ์ - คนที่ชอลเดินทาง ไม่ชอบอยู่ที่เดิมซ้ำ ๆ - คนชอบ...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำลูกกา
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับโทรศัพท์ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำในระหว่างการเช่าคอนโด 3.ดูต่อสัญญาเช่าคอนโด 4.จดบันทึกตารางนัดหมา...

บริษัท ดีดี คอนโด แลนด์ จำกัด

ปากเกร็ด
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เช็คจำนวนน้ำแข็งขึ้นรถ 2.เช็คกระสอบน้ำแข็ง เข้าและออก 3.ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย ขนส่ง และสโตร์ 4...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่างยนต์ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี # วุฒิการศึกษา ปวส. - ปร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดกิจกรรมตามสาขาต่าง ๆ ของแพนคลินิก ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด - ต้อนรับลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านผิวพรร...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำลูกกา
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าบริการให้ครอบคลุมธุรกิจของบริษัท และภาคอุตสาหกรรมต้องการ สั่งซื้อจากต่างประเทศ น...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานทำความสะอาด คลีนนิ่ง ปัดกวาด เช็ดถู ทั้งงานฉีดพ่น โรยตัว หลังคา เช็ดกระจก ล้างพื้น ล้างแผง...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดเก็บ ควบคุม งานเอกสารหน่วยงาน 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำเอกสารเบิกเงินงวดผู้รับเหมา ...

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลนักเรียน - สอนนักเรียน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริญญา...

โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้ากำลัง ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานีไฟฟ้า - เข้าร่วมสำรวจ...

บริษัท ดี - ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษา - สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา...

โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานก่อสร้างตามแบบที่ได้รับ เช่นงานปูน งานเหล็ก งานสี เป็นต้น งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท ยู.เอส.จี. จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ตรวจสอบระบบ FIRE PUMP อาคาร-โรงงาน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย • ตรวจสอบระบบลิฟท์ ,รอก ,เครน และการบำรุงร...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผู้อำนวยการ รายละเอียดงาน : ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงาน ด้านวิชาการ ระดับชั้น อนุบาล และประถมศึกษา ...

โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษา - สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร # จัดการเรียน...

โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประจำอยู่หน้าแคชเชียร์ ต้อนรับและคิดเงินให้ลูกค้า ทวนรายการสินค้าก่อนคิดเงิน จัดเก็บเอกสารการขาย รับออ...

บริษัท ต. นิยมไทย จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนผลิตเพื่อให้ได้อ...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -งานเชื่อมโลหะ -งานเชื่อมเหล็ก -งานเชื่อมสแตนเลส คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 20-35 ปี # ...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนงานบริการต่างๆ • ติดต่อลูกค้าเพื่อรับข้อมูลความต้องการ เพื่อจัดทำใบเสนอรา...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประเมินสถานการณ์การตลาดและราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดพร้อมสร้างกลยุทธ์การขาย วิเคราะห์แนวโน้วการตลาดพร้อมนำม...

บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ศึกษาสินค้า / บริการ ขององค์กร - โทรเสนอขายสินค้า / บริการ ให้กับลูกค้าใหม่ - ดูแลให้คำปรึกษาเบื้...

บริษัท ดี - ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 18 ปี ขึ้นไป # วุฒิ ป.6 ขึ้นไป # ขยัน ซื่อสั...

บริษัท ยู.เอส.จี. จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมเครื่องจักรผสมคอนกรีต 2.จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 3.ทำความสะอาะเครื่องจักรผสมคอนกรีต 4.อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
2 วันที่ผ่านมา