Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Site นครปฐม

1-20 จาก 27 ผลการ

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน- ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คุณสมบ...
5 วันที่ผ่านมา
บัณฑิตทาวน์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ Foreman / Engineer- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและทันตามที่กำหนด- ดูแลให้ผลผลิตมี...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สวัสดิการ : ประ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครปฐม
- ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน - ดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างใน Site งาน - จัดทำเอกสารการตั้งเบิกค่าแรงให้พนักงานรา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนโปรแกรม PLC omron ได้ 2.ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า3.มีประสบการณ์ อย่างน้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ของโครงการ- ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัมปาก้า จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งาน-และอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด  -  นครปฐม
-ขับรถส่วนกลางรับส่งเจ้าหน้าที่พนักงาน และออกต่างจังหวัด -งานอื่นๆตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : • Unifo...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง • ควบคุม ดูแล การจั...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
เป็นพนักงานประจำประจำเเนะนำขายสียี่ห้อ Nippon Paint -รายได้ดังนี้ เงินเดือน 9,300-13,000 บ. (ตามประสบการณ์) +Incentive...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
มีความรู้และประสบการณ์ไฟฟ้า สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. มีปร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด  -  นครปฐม
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.ที่พัก (บางตำแหน่ง...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ - เป็น Promoter ประจำขายสียี่ Nippon Paint ผู้นำของสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น - **มีเงินโ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
1. ด้านการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ 2. ด้านการรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบ 3. ด้านการออกแบบการทำงานระบบงาน...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
1. ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC Omronได้ 2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า / มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3. มีความ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
-ดูแลทีมงานในBUใหม่ ใหมีประสิทธิภาพ -จัดการวางแผจนการผลิต วางแผนโรงงานให้ได้มาตรฐาน -จัดการบริหารโครงสร้างองค์กรทั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
12