Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Safety นครปฐม

1-20 จาก 26 ผลการ

Naparsorn Service Group Co., Ltd  -  นครปฐม

 ...nce)2) EducationBachelor degree (electrical, mechanical, safety)3) ExperienceHave experience for project team leader at ... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม

 ...hnical feasibility of the new products (processing, food safety, regulatory and packaging). •Interpret Marketing consu... 
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีแคนบาย จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.หาลูกค้า Online จากช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สมัครสมาชิกและทำการสั่งซื้อ2.สร้างยอดขายจากลูกค้า Online...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริการติดต่อ/สื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับ Requirement ต่างๆ และติดต่อประสานงานกับ Suppliers2. ติดต่...
5 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการขายให้แก่ทีมขาย • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อทางการตลาด การประชาสัมพันธ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วีแคนบาย จำกัด  -  นครปฐม

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารตัดสนิใจในการดำเนินงานต่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

JKN Global Media  -  นครปฐม

25000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่1) วางแผนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้วางนโยบายไว้2) สามารถตามแผนงานและประสานงานกับบริษัทอื่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการตลาดบนสื่อ online : Website , FaceBook , Line ,.. etc. คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีข...
27 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดทิศทางการขาย- วางแผนกลยุืทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงจัดทำโครงการรองรับแผนงานขาย- วางอัต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)  -  นครปฐม

 ...imum staffing level. 3. Monitor all production related safety and security systems and procedures on a regular basis. ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ1. ควบคุม ดูแล บริหารงาน การปฏิบัติงานในส่วนงานแม่พิมพ์, Design / งานCAD งาน...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด  -  นครปฐม

 ...ay to maximise efficiency. 5. Provides operational and safety training for employees to ensure that staff are operatin... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลบริหารงานทุกอย่างแทน MD2.บริหารจัดการให้ฝ่ายขายทำยอดขายได้ตามเป้า3.บริหารจัดการให้พนักงานทำงา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

คาสเดย์(ขอนแก่น)คอร์โปเรชั่น  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ- จัดทำเอกสารให้เป็นระบบ- งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธการตลาดและขาย ต่างประเทศ กลุ่มCLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)- ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด  -  นครปฐม

1. สร้างยอดขายด้าน Group & Events ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกเดือน 2. จัดหาลูกค้า Group & Events ใหม่ๆ เพื่มเติม ...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม

-ดูแลทีมงานในBUใหม่ ใหมีประสิทธิภาพ -จัดการวางแผจนการผลิต วางแผนโรงงานให้ได้มาตรฐาน -จัดการบริหารโครงสร้างองค์กรทั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด  -  นครปฐม

- วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมการขายในช่องทางที่รับผิดชอบ ได้แก่ Tesco Lotus , Central Food Retail ( To...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม

• Leading the plant in establishing and maintaining high levels of quality within its production line through effective ...
28 วันที่ผ่านมา

นครปฐม

เนื้อหางาน - Analyze and prepare monthly and annual manpower report - Strategic planning for future recruitment and...
2 เดือนที่แล้ว
12