งาน Reservation เมืองภูเก็ต

1-20 จาก 69 ผลการ

The Trees Club Resort  -  กะทู้
ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ -พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ -มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติด...
1 วันที่ผ่านมา
The Trees Club Resort  -  กมลา
ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ -มีประสบการณ์ด้าน Reservation มาก่อน คุณสมบัติ ...
6 วันที่ผ่านมา
Diamond Cliff Resort & Spa  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป คุณสมบัติ คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ในสายงาน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทัศนคติและ...
3 วันที่ผ่านมา
The Trees Club Resort  -  กะทู้
ระดับการศึกษา ไม่จำกัด คุณสมบัติ -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ -มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร คุณสมบัติ คุณสมบั...
4 วันที่ผ่านมา
Shanaya Group  -  กะทู้
ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป คุณสมบัติ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน - สะดวกเข้ามาเขียนใบสมั...
1 วันที่ผ่านมา
โรงแรมภูวารี รีสอร์ท  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปหรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป คุณสมบัติ -เพศชาย/เพศหญิง-25-35 ปี-ปริญญาตรีหรือมีป...
22 วันที่ผ่านมา
Twinpalms Phuket  -  เชิงทะเล
ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ Thai nationality Bachelor's degree Good command in English คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่...
12 วันที่ผ่านมา
Phuket Resort co.,ltd.  -  เชิงทะเล
ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1.สามารถรับจองห้องพัก และบริหารห้องพักให้เพียงพอต่อความต้องการ 2.สื่อสารกับ...
11 วันที่ผ่านมา
โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า คุณสมบัติ ยินดีรับ นศ.จบใหม่ หรือ มีพื้นฐานงานด้านเอกสาร คุณสมบัติ คุณสมบัติ สน...
8 วันที่ผ่านมา
โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป คุณสมบัติ ยินดีรับ นส.จบใหม่ หรือ มีพื้นฐานงานเอกสาร คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ ฝ่า...
10 วันที่ผ่านมา
Novotel Phuket Resort  -  กะทู้
ระดับการศึกษาHigh School or higher คุณสมบัติ - คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent and Culture
13 วันที่ผ่านมา
Sawaddi Patong Resort &Spa  -  กะทู้
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ คุณสมบัติผู้สมัคร: - สัญชาติไทย - เพศชาย/หญิง (ไม่เกิน 35 ปี) - มีประสบก...
5 วันที่ผ่านมา
โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช หรือ เทียบเท่า คุณสมบัติ ยินดีรับ นศ.จบใหม่ มีพื้นฐานงานด้านเอกสาร คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อค...
5 วันที่ผ่านมา
Aspery Patong Phuket  -  กะทู้
ระดับการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1.มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี 2.มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน ส...
7 วันที่ผ่านมา
Hyton Leelavadee Hotel ,Phuket  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษาBachelor Degree คุณสมบัติ 1.Male/Female age 23 Year up 2.Experience for Position 1-2 Year up 3.K...
7 วันที่ผ่านมา
88Hotel Patong, Phuket  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ 1. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะ Microsoft word และ M...
14 วันที่ผ่านมา
BearPacker Hostel  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ +Good command of English +Solve customer issues, communicate clearly and in a friendly wa...
6 วันที่ผ่านมา
โรงแรมศิระแกรนด์ โฮเต็ล  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ ยินดีรับ นศ.จบใหม่ มีพื้นฐานด้านเอกสาร คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติด...
3 วันที่ผ่านมา
Orientala Spa Group (บริษัท ภูเก็ตไพล จำกัด)  -  วิชิต
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ / จีน คุณสมบั...
19 วันที่ผ่านมา
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1.มีประสบการณ์ด้าน Reservation อย่างน้อย 3 ปี 2.มีประสบการณ์ด้าน Reservation Group...
6 วันที่ผ่านมา

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร