ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน Qa qc จังหวัดเชียงใหม่

1-20 จาก 89 ผลการ

บริษัท เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

12001 - 15000 บาท
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพในกระบวนการ การผลิต 2. บันทึกและทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน\\r\\n3. ปฏิบั...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน -ตรวจสอบ,วิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน กองทุนสำร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มะนาวซอฟต์แวร์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...ึ้นไป New graduated or 1-2 years of work experience as a QA or software tester. Good Understanding of requirement. P... 
4 วันที่ผ่านมา

Manao Software Co., Ltd.  -  เมืองเชียงใหม่

Our growing company is seeking to hire several Senior QA position to join our development teams working on ongoing and ... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  -  สันป่าตอง (อำเภอ)

- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าภายในบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่หัวหน้...
1 วันที่ผ่านมา

โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...และหน้าที่ มีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าเคยผ่านงานด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะธุรกิจ โครงการบ้านจัดสรรค์ คอ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

10001 - 12000 บาท
ลักษณะงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานโรงงาน\\r\\nสามารถแก้ปัญหาและควบคุณคุณภาพสินค้าได้ สามารถวิเคราะห์คุ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเลเฟนท์พาเรด โพดักท์ชั่น จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน \\r\\n\\r\\n สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง 20 ถึง 40 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกั...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงาน\\r\\n- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าภายในบริษัทฯ\\r\\n- ปฏิบั...
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1.ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบ,ส่วนประกอบ,ผลิตภัณฑ์ ระหว่างผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนด\\r\\n2.มอบหมายงานให้หัวหน้าห...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน - วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์ ให้ถูกต้องตามแบบและระยะเวลาตามแผนงาน\\r\\n- ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

12001 - 15000 บาท
ลักษณะงาน - จัดทำมาตรฐาน Specification ของสินค้า เพื่อควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐาน\r\n- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพผ้าที่ผ่านขั้นตอนการผลิตของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า\\r\\n2.ตรวจสอบจ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามอกรีโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน QC supervisor สวัสดิการ ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีจุลชีว... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สวัสดิการ ประกันสังคม ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกรท วัน เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

10001 - 12000 บาท
ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบ QC งานก่อสร้างหน้างานให้เป็นไปตามแบบ\\r\\n2.เขียนแบบ แก้ไขแบบ เขียน SHOP ได้\\r\\n3.มีความรู้ด้าน... 
20 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็ค ดราย คลีนนิ่ง กรุ๊ป  -  จังหวัดเชียงใหม่

9001 - 10000 บาท
ลักษณะงาน - ตรวจสอบคุณภาพของงานซักรีด\\r\\n- แพ็คผ้าเตรียมส่งลูกค้า\\r\\n- เช็คสต๊อกผ้า พร้อมจัดทำรายงาน สวัสดิการ ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน กรุณาแนบรูปถ่าย/ที่อยู่ปัจจุบัน สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน ประกันชีวิต/ค่ารักษาพยาบาล/ต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี โปรดัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน 1. Process all incoming and outgoing inventory with accuracy.\\r\\n2. Review daily and monthly for inventor...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Herb Basics Co., Ltd./บริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

13000 บาท
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ คัดแยก ทดสอบคุณภาพสินค้า คิดค้นสูตรเครื่องสำอางค์ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว