Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Project นครปฐม

1-20 จาก 26 ผลการ

บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
-ดูแลทีมงานในBUใหม่ ใหมีประสิทธิภาพ -จัดการวางแผจนการผลิต วางแผนโรงงานให้ได้มาตรฐาน -จัดการบริหารโครงสร้างองค์กรทั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิ...
1 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดหา suppliers และผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ จากนั้นรวบรวมและจัดทำเป็นฐานข้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกผ่าพิมพ์ยาง, เทียน, หล่อ2) จัดสรรหาเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ ที่ใช้...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่การบริหารงาน1.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัท 2.สร้างช่องทางกา...
1 วันที่ผ่านมา
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ • พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินถึงความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเช...
13 วันที่ผ่านมา
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พิจารณาสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย(นาโนไฟแนนซ์)- วางแผนหาพื้นที่ศักยภาพ เพื่อขยายฐานลูกค...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ดี- ดูแลและดำเนินงานด้านวิชาการ- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์- ติด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลของทางสาขา จัดทำสติ๊กเกอร์สินค้า ป้ายราคาสินค้า - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บั...
27 วันที่ผ่านมา
ET Consulting Co., Ltd.  -  นครปฐม
บริษัทลูกค้าของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติชั้น นำของประเทศ เราจำหน่ายอุปกรณ์ ส่งก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping ...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ears experience in purchasing in manufacturing of FMCG• Project Management and Analytical skills with People Management... 
1 วันที่ผ่านมา
KM CC GROUP  -  นครปฐม
 ...ills- Ability to work independently and handle multiple projects- Be able to demonstrate leadership / problem solving / ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด  -  นครปฐม
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ควบคุมและบริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนาทีมขาย วิเคราะห์ข้อมูลด้านการแข่งขัน ...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Goodtire Retreading Co., Ltd.  -  นครปฐม
รับผิดชอบดูแลและบริหารในแผนกให้ดำเนินได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ภาษี ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
-รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เน้นทางด้านงานวางแผนการทำงาน การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์, กฎระเบียบ, กิจกรร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ  -  นครปฐม
- รับผิดชอบงานในการวางแผน/กลยุทธิ์ในงานฝ่ายขายทั้งหมด และงานด้านการตลาดของบริษัทฯ ทั้ง Online และ Offline - รับผิดชอบป...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
วางกลยุทธ์การขาย การตลาด การบริหารช่องทางการขาย เพื่อให้บรรลุยอดขายตามที่บริษัทกำหนด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ข...
4 วันที่ผ่านมา
12