งาน Power buy ชลบุรี

1-20 จาก 46 ผลการ

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  ชลบุรี
-รับสมัครพนัหงานประจำแนะนำขายโทรศัพท์มือถือ ASUS -เงินเดือน 9300+ค่าประเมินงาน (KPI) 500 บาท+คอมมิช+Incentive ค่ารายตั...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ชลบุรี
 ...iterate  • Have knowledge in ; AutoCAD,  Utility system power water treatment energy saving activity. Attractive sa... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออีเอส ประเทศไทย จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ipment installation supervision at construction site. • Buy-off คุณสมบัติ • Male. • Age 25-30 years, experi... 
1 วันที่ผ่านมา
Rentokil Initial (Thailand) Ltd.  -  ชลบุรี
 ...nd customer information and providing feedback on future buying trends - Attend to other duties as may be assigned to y... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ชลบุรี
 ...blem. • New Machine and Process Development • Machine buy off and qualification. • Reduce machine downtime. • S... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ึ้นไป 2. 2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word excel power point) 3. 3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด  -  ชลบุรี
 ...าง 25-35 ปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ดี 4. สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัย... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด  -  ชลบุรี
 ... 23- 30 ปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel ,Power Point ได้ดี 4. มีความตั้งใจในการทำงาน และมีมนูษยสัมพันธ์... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด  -  ชลบุรี
 ...รจัดทำแผนงาน 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ Power Point ได้คล่อง 6. มีความขยันอนทนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมา... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด  -  ชลบุรี
 ...าะหน้าได้ดี - คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ความสามารถพิเศษ: - ถ้ามี จป. วิชาชีพ จะได้รับการ... 
13 วันที่ผ่านมา
PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  ชลบุรี
 ...CTURING - CHEMICALOther conditions:- Can operate in HRC (power vision) will be considered (Payroll program)- Have exper... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ารได้ - สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Word, Excel และ Power Point) โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี  ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
 ... ปี ขึ้นไป 4. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power Point) ในระดับคล่อง 5. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี 6... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุไทโยลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด  -  ชลบุรี
 ...อร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word & Microsoft office และ Power Point หากมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น หรือ B2B ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ude. • Computer literacy – especially with Excel Word, Power Point. • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and hydrauli... 
16 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองชลบุรี 60000 - 100000 บาท
 ... Strong knowledge of ERP and computer; Excel (advanced), Power point etc. - Multi-country consolidation - Knowledge... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Reeracoen  -  เมืองชลบุรี 20000 - 40000 บาท
 ...ียดงาน - Perform basic works on Electrical Engineering, Power Management and Energy Conservation - ดำเนินการขั้นพื้น... 
11 วันที่ผ่านมา
123