ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน Phuket Graceland Resort & Spa

1-6 จาก 6 ผลการ

Driver

ใหม่

Phuket Graceland Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี(ตามตำแหน่ง) คุณสมบัติ .Driver 1.อายุ 23-40 ปี 2.ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว 3. ต้...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Phuket Graceland Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี(ตามตำแหน่ง) คุณสมบัติ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.Room Maid 2.Gardener 3. Bartender 4. W...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

F&B Manager

ใหม่

Phuket Graceland Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี(ตามตำแหน่ง) คุณสมบัติ F&B Manager เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Phuket Graceland Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(ตามตำแหน่ง) คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการ์ณในตำแห...
4 วันที่ผ่านมา

Phuket Graceland Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี(ตามตำแหน่ง) คุณสมบัติ Assistant Front Office Manager - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี - บุคล...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Phuket Graceland Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี - บุคลิกภาพดี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ประสบการณ์ใน...
4 วันที่ผ่านมา