ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa

1-20 จาก 36 ผลการ

Trainee

ใหม่

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ -Front Office -Accounting -IT -Kitchen -F&B -Talent & Culture คุณสม...
1 วันที่ผ่านมา

Ranger

ใหม่

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Cultur...
1 วันที่ผ่านมา

lifeguard

ใหม่

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการว่ายน้ำ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องกู้ชีพและกู้...
1 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความขยันและความอดทน คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalen...
2 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีทักษะการว่ายน้ำ ผ่านการฝึกอบรมเรื่องกู้ชีพและกู้ภั...
16 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Culture...
16 วันที่ผ่านมา

Wine GURU

ใหม่

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ความสามารถด้าน Wine คุณสมบัติ คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา

Steward Attendant

ใหม่

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความขยันและมีความอดทน คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTal...
1 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความขยันและอดทน คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & ...
1 วันที่ผ่านมา

Room Attendant

ใหม่

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีขยันและมีความอดทน คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent ...
1 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความอดทน คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Cultur...
7 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถทำงานเป็นกะได้ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Culture Depart...
8 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามาารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Cultu...
8 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถสื่อสารอังกฤษได้ มีทักษะในการว่ายน้ำ ผ่านการฝึกอบรมกู้ชีพและกู้ภัย คุณสมบ...
22 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการว่ายน้ำ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่...
23 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Culture...
16 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสื่อสารอังกฤษได้ดี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent & Culture De...
16 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาDiploma -Up คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ...
17 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ความสามารถด้านอาหาร คุณสมบัติ คุณสมบัต...
1 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษาBachelor Degrees คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ความสามารถด้านอาหาร คุณสมบัติ คุณสมบัติ ...
1 วันที่ผ่านมา
12