พนักงานห้องทดลอง, นักเคมี, Laboratory (โรงไฟฟ้า)

 ...ิ่งแวดล้อม/ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง #-สาขาใช้อุปกรณ์ห้อง Lab ได้ #-มีความรับผิดชอบสูง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย #-มีค... 

บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

เมืองอุตรดิตถ์
หนึ่งเดือนที่แล้ว