เจ้าหน้าที่ LAB วิทยาศาสตร์

รายละเอียดงาน วิเคราะห์วัตถุดิบรำข้าวประจำอยู่ที่ห้อง LAB ณ สิงห์บุรี คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรู้ประสบการณ์ทา... 

บริษัท แอลพีพี ไรซ์ บราน ออยล์ จำกัด (สาขาที่ 00001)

พรหมบุรี
17 วันที่ผ่านมา