เจ้าหน้าที่ห้อง LAB

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณสมบัติผู้สมัคร # หญิง อายุ 18 - 30 ปี # ปริญญาตรี หรืออนุปริญญาด้านเคมี...

Dyna Fluid Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ (LAB)

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/ เพศชาย # สำเร็จก...

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ / Lab Manager

รายละเอียดงาน - การวางแผนและควบคุมการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี - กำหนดมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ เท...

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

พยาบาลวิชาชีพ ( CATH LAB )

รายละเอียดงาน ให้การบริการงานดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจเพ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ LAB ห้องวิทยาศาสตร์ ทดลอง

รายละเอียดงาน 1. ทดลองวัสดุ 2. ควบคุมคุณภาพในการผลิต 3. ติดตอผู้ค้าวัสดุ 4. ปรับปรุงสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร #...

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Chem Lab Analyst

 ...la Company please visit .   THE ROLE A Chemical Lab Analyst has to understand a good laboratory practice and ... 

Wella

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ(Lab) QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทดสอบวัตถุดิบและวัสดุประกอบการผลิต,ผลิตภัณฑ์แผ่นและกล่อง กระดาษลูกฟูก2.จัดทำระบบ ISO 1...

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cath Lab)

คุณสมบัติ : * เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป * วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก * มีประสบการณ์อย่...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถรับ-ส่ง LAB

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขับรถรับส่งสิ่งส่งตรวจ ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย- รู้จักเส้นทางใน กทม. และเขตปริมณฑลเป็นอย่างด...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มห...

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา

Lab Operator

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลอง/ทดสอบ และทำการทดสอบต่างๆ ตามที่ได...

OSOTSPA CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ Lab

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการในห้องแล็ปอาหารและเครื่องดื่มจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิ...

Internet Business Network Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
29 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้อง Embryo Lab

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน2. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ3. เบิกพัสดุและเวชภัณฑ์สิ้นเปลื...

บริษัท เจตนิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

ครู FAB Learn Lab

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือนักเรียนในการทำงานโครงงานระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา คุณสม...

0

กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา

พยาบาลแผนกสวนหัวใจ (Cath Lab)

คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ • เพศหญิง อายุ 21 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ การพยาบาลผู้ป่วยวิ...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่LAB

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ตรวจวิเคราะห์ รายงานผล สารเคมีในกระบวนการผลิต - สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผ...

บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

นักเทคนิคการแพทย์ Lab บางแค (Part time)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -สแกนผลได้-ทำงานด้าน Molecular (PCR Covid)-ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย-ทบทวนตรวจสอ...

NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QA Lab และ QA Line ด่วนมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ = ตรวจรับสินค้าเข้า เช่น เม็ดเคมี กล่องบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง พิมพ์บาร์โค้ด= อื่น...

Sunsea Plastic Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

Lab Assistant chemical (1 year contract) Rama 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ lab ด้านเอกสาร การจดบันทึก และร่วมตรวจสอบคุณภาพสินค้า- รวบรวมเอกสาร และ... 

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ( CATH LAB ) หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน ให้การบริการงานดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจเพ...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรการ(ประจำ SGS LAB พระรามสาม ซอย 61)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์จากลูกค้า- จัดการงานเอกสาร และ แจกจ่ายจดหมาย- ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุ...

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

Lab Assistant (1 year contract) Rama 3

 ...he laboratory leader in testing products and handling the lab documents.• Support for quality control and testing • S... 

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

ช่าง ฝ่ายผลิต

 ...นใหญ่ที่เกาหลี สถานที่ปฏิบัติงาน Imago works Digital lab (thailand) Co., Ltd. วิธีการรับสมัครงาน ยื่นใบสมัคร... 

Imago works Digital lab (thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 ...บคุณภาพสินค้าทางกายภาพและชีวภาพ 5.ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab นอก 6.ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ... 

T.V.F.(2002) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

 ...ตามผลการวิเคราะห์ 5.จัดเก็บสำเนาใบ Request และใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่ 6.เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวก... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ)

 ...เท่านั้น หมายเหตุ พิจารณาเด็กจบใหม่ที่เคยฝึกงานด้านการวิเคราะห์ในห้อง Lab ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานทั่วไป

10000 บาท

รายละเอียดงาน ดูแลอุปกรณ์ในห้อง lab คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 20 - 40 ปี # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # ไม่จำเ... 

บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ( สาทร )

 ...# ผ่านงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร/การควบคุมคุณภาพ การจัดการห้องLab # มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Customer Service /ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า

 ...ให้กับฝ่ายขาย และ ลูกค้า - ลงทะเบียนน้ำมันเพื่อนำส่งเข้าLab คุณสมบัติผู้สมัคร # จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือ ป... 

บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา