เจ้าหน้าที่ห้อง LAB

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณสมบัติผู้สมัคร # หญิง อายุ 18 - 30 ปี # ปริญญาตรี หรืออนุปริญญาด้านเคมี...

Dyna Fluid Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ (LAB)

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/ เพศชาย # สำเร็จก...

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ / Lab Manager

รายละเอียดงาน - การวางแผนและควบคุมการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี - กำหนดมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ เท...

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
หนึ่งเดือนที่แล้ว

พยาบาลวิชาชีพ ( CATH LAB )

รายละเอียดงาน ให้การบริการงานดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจเพ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ LAB ห้องวิทยาศาสตร์ ทดลอง

รายละเอียดงาน 1. ทดลองวัสดุ 2. ควบคุมคุณภาพในการผลิต 3. ติดตอผู้ค้าวัสดุ 4. ปรับปรุงสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร #...

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คีย์ผลสอบเทียบ (Lab admin.)

 ...นระยะเวลาที่กำหนด 6.มีประสบการณ์งานด้านการ คีย์ข้อมูล LAB การควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ (Document Controller ) หรือ การ... 

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว

หัวหน้าช่างสอบเทียบ ( Lab Supervisor) ห้องปฏิบัติการมิติ (Dimension Lab ) 1 ตำแหน่ง - รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน : ควบคุมการทำงานของช่างสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการมิติ คุณสมบัติผู้สมัคร : เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครงาน ด...

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว

หัวหน้าช่างสอบเทียบ (Lab Supervisor ) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง - รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน : สอบเทียบงานด้าน ไฟฟ้า และควบคุมเจ้าหน้าที่สอบเทียบ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศ ชาย ปวส ., ปริญญา...

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว

หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ(Lab) QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทดสอบวัตถุดิบและวัสดุประกอบการผลิต,ผลิตภัณฑ์แผ่นและกล่อง กระดาษลูกฟูก2.จัดทำระบบ ISO 1...

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

Chem Lab Analyst

 ...la Company please visit .   THE ROLE A Chemical Lab Analyst has to understand a good laboratory practice and ... 

Wella

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cath Lab)

คุณสมบัติ : * เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป * วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก * มีประสบการณ์อย่...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา

Lab Operator

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับการทดลอง/ทดสอบ และทำการทดสอบต่างๆ ตามที่ได...

OSOTSPA CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถรับ-ส่ง LAB

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขับรถรับส่งสิ่งส่งตรวจ ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย- รู้จักเส้นทางใน กทม. และเขตปริมณฑลเป็นอย่างด...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มห...

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

ครู FAB Learn Lab

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือนักเรียนในการทำงานโครงงานระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา คุณสม...

0

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้อง Embryo Lab

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน2. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ3. เบิกพัสดุและเวชภัณฑ์สิ้นเปลื...

บริษัท เจตนิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาลแผนกสวนหัวใจ (Cath Lab)

คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ • เพศหญิง อายุ 21 ขึ้นไป • มีประสบการณ์ การพยาบาลผู้ป่วยวิ...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ Lab

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการในห้องแล็ปอาหารและเครื่องดื่มจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างในการทดสอบผลิ...

Internet Business Network Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่LAB

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ตรวจวิเคราะห์ รายงานผล สารเคมีในกระบวนการผลิต - สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผ...

บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

นักเทคนิคการแพทย์ Lab บางแค (Part time)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -สแกนผลได้-ทำงานด้าน Molecular (PCR Covid)-ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย-ทบทวนตรวจสอ...

NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QA Lab และ QA Line ด่วนมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ = ตรวจรับสินค้าเข้า เช่น เม็ดเคมี กล่องบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง พิมพ์บาร์โค้ด= อื่น...

Sunsea Plastic Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

Lab Assistant chemical (1 year contract) Rama 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ lab ด้านเอกสาร การจดบันทึก และร่วมตรวจสอบคุณภาพสินค้า- รวบรวมเอกสาร และ... 

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรการ(ประจำ SGS LAB พระรามสาม ซอย 61)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์จากลูกค้า- จัดการงานเอกสาร และ แจกจ่ายจดหมาย- ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุ...

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ( CATH LAB ) หลาย อัตรา

รายละเอียดงาน ให้การบริการงานดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจเพ...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

Lab Assistant (1 year contract) Rama 3

 ...he laboratory leader in testing products and handling the lab documents.• Support for quality control and testing • S... 

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

 ...่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ -ส่ง Lab ให้กับหน่วยงานภายนอก -จัดทำสต็อกสารเคมี -จัดเก็บและบำร... 

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา

ช่าง ฝ่ายผลิต

 ...นใหญ่ที่เกาหลี สถานที่ปฏิบัติงาน Imago works Digital lab (thailand) Co., Ltd. วิธีการรับสมัครงาน ยื่นใบสมัคร... 

Imago works Digital lab (thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

 ...ตามผลการวิเคราะห์ 5.จัดเก็บสำเนาใบ Request และใบรายงานผล Lab เป็นหมวดหมู่ 6.เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวก... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 ...บคุณภาพสินค้าทางกายภาพและชีวภาพ 5.ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจ Lab นอก 6.ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณ... 

T.V.F.(2002) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว