เจ้าหน้าที่ห้อง Lab (ประจำโรงงานกำแพงแสน)

รายละเอียดงาน Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตรทั้งด้านเคมีและฟิสิกส์พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ จัดทำเอกส... 

บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด

กำแพงแสน
1 วันที่ผ่านมา