งาน Interior นครปฐม

1-1 จาก 1 ผลการ

โฮมสไตลิช จำกัด  -  นครปฐม

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการ ออกแบบ ถอดแบบก่อสร้างเพื่อเสนอราคาทำแบบ CAD , Photoshop, 3D, ETC เพื่อเสนอลูกค้า คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา