Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Hr supervisor เมืองภูเก็ต

1-20 จาก 1190 ผลการ

Poppa Palace  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวส-ป.ตรี คุณสมบัติ - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี - ทัศนคติที่ดี ชอบพบปะพูดคุย รักการบริการ - มีทั...
3 วันที่ผ่านมา
Diamond Cliff Resort & Spa  -  ป่าตอง
 ... 16. เงินขวัญถุงแต่งงาน 17. ของขวัญคลอดบุตร 18. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณHR
1 วันที่ผ่านมา
บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต 2 (ป่าตอง)  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป คุณสมบัติ รักงานบริการ อัธยาศัยดี ทำกิจกรรมได้ คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณ คุ...
4 วันที่ผ่านมา
GMS Duty Free บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด  -  กะทู้
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ - Develop HR planning strategies with line manager by considering immediate and lon... 
1 วันที่ผ่านมา
Blue Horizon Group (Base On Patong)  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษาBachelor’s degree or higher in Human Resource Management, Business Administration or related field. คุณสมบ...
7 วันที่ผ่านมา
บ. ป่าตอง ไดน์ แอนด์ โชว์ จำกัด  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป คุณสมบัติ - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์งานฝ่ายบุคคล 1 ปี ขึ้นไป - สื่อสารภาษา...
7 วันที่ผ่านมา
Diva Hotels Tri Trang Beach & Resort  -  กะทู้
 ...มีความรู้เรื่องงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณHR
4 วันที่ผ่านมา
Blue Horizon Group (Base On Patong)  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษาBachelor’s degree or higher in Human Resource Management, Business Administration or related field. คุณสมบ...
7 วันที่ผ่านมา
Blue Horizon Group (Base On Patong)  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษาBachelor Degree คุณสมบัติ - Excellent communication skills in both written and spoke English. - Exper...
9 วันที่ผ่านมา
Princess Seaview Resort & Spa  -  กะรน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ - เพศหญิง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ...
24 วันที่ผ่านมา
The Westin Siray Bay and resort  -  รัษฎา
ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ - คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณPornpen
17 วันที่ผ่านมา
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ในสายงานไม่ตำ่กว่า 5 ปี 2. มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำ...
15 วันที่ผ่านมา
Princess Seaview Resort & Spa  -  กะรน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ - เพศหญิง - ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง - มีรับผิดชอบ และ มีความซื่อสัตย์ - มีปร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
U Zenmaya Phuket  -  กะทู้
ระดับการศึกษาBachelor Degree คุณสมบัติ ***All positions are available for employment immediately*** Required Qualify...
17 วันที่ผ่านมา
Niparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มีประสพการณื ( พิเศษ) คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงาน อายุ 35-40 ป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 3 ปี 2. มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในก...
15 วันที่ผ่านมา
โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในกา...
7 วันที่ผ่านมา
ไทเกอร์ กรุ๊ป  -  ป่าตอง
 ...าตรี ขึ้นไป คุณสมบัติ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน HR - มีความขยัน-ซื่อสัตย์ - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - ทำงาน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ืNiparesort Hotel Patong  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี อายุ 35-40 ปี ช/ญ คุณสมบัติ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรู้ทางสายงานเป็นอย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ไทเกอร์ กรุ๊ป  -  ป่าตอง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป คุณสมบัติ - สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้ -หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร