ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

งาน Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.

1-16 จาก 16 ผลการ

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -มีใบขับขี่ประเภทที่ 2 -สามารถขับได้ทั้งรถตู้และรถเก๋ง -ทำงานเป็นกะได้ (รอบเช้า 07.00-19...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี -มีประสบการ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์, ภาคอีสาน

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ -สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน -สามารถสื่อสารภา...
1 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -มีใบขับขี่ประเภทที่ 2 -สามารถขับได้ทั้งรถตู้และรถเก๋ง -ทำงานเป็นกะได้ -ไม่มีปัญหาเรื่อ...
20 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์, ภาคอีสาน

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -Chinese Language Skill -Thai Nationality -Experienced Staff is Advantage -5 Days Wor...
15 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์, ภาคอีสาน

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ -Chinese Speaking -English Speaking -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ -สามารถทำงานเป็...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี** -วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี -ค...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์, ภาคอีสาน

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -Chinese Speaking -English Speaking (if possible) -6 days Working -Workable as shift ...
21 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  รัษฎา (อำเภอ)

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -Chinese Language Skill -Thai Nationality -Experienced Staff is Advantage -5 Days Wor...
21 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์, ภาคอีสาน

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -Chinese Language Skill -Thai Nationality -Experienced Staff is Advantage -5 Days Wor...
21 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  รัษฎา (อำเภอ)

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน -ติดต่อประสานงานกับตลาดอินเดี...
7 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  รัษฎา (อำเภอ)

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน -ติดต่อประสานงานกับตลาดอินเดีย -สามารถทำง...
12 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  รัษฎา (อำเภอ)

ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี คุณสมบัติ คุณสมบัติ -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี** -วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สา...
5 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  รัษฎา (อำเภอ)

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ - จัดเตรียมเอกสาร, เช็ค เพื่อชำระเงินให้กับคู่ค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษั...
6 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์, ภาคอีสาน

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ ขอบข่ายความรับผิดชอบ : PJ Patong Hotel, Transportation, Charter Speedboat, ...
7 วันที่ผ่านมา

Hotspot International Travel Service (Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดภูเก็ต

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ OP Tour/Hotel (English Speaking) -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน -สามารถทำง...
15 วันที่ผ่านมา