Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Front เมืองภูเก็ต

1-20 จาก 35 ผลการ

โรงแรมถาวรบีชวิลเลจ แอนด์ สปา  -  กะทู้

1. ดูแลและบริการลูกค้า 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีใจร...
3 วันที่ผ่านมา

Surf Hotel Patong  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาDiploma or Bachelor คุณสมบัติ - Female / Male - 2 years’ experience in position - Good command in wr...
6 วันที่ผ่านมา

Novotel Phuket Resort  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาBachelor Degree or Higher คุณสมบัติ - คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent and Culture
3 วันที่ผ่านมา

NAINA RESORT & SPA  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาBachelor degree คุณสมบัติ Bachelor's Degree Male / Female - Able to take responsibility ,Able to work...
7 วันที่ผ่านมา

ืื์ืNovotel Phuket Resort  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาHigh School or higher คุณสมบัติ - คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณTalent and Culture
10 วันที่ผ่านมา

Red Planet Phuket Patong  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ 1.รักการบริการ 2.พูดภาษาอังกฤษได้ดี 3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คุณสมบัติ คุณสม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

์NAINA RESORT& SPA  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาBachelor degree คุณสมบัติ • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • มีใจรักในงานบริการ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิกา...
10 วันที่ผ่านมา

NAINA RESORT & SPA  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาBachelor degree คุณสมบัติ สวัสดิการที่ได้รับ 1. เงินเดือน/ค่าบริการ 2. วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี 3. ...
20 วันที่ผ่านมา

์NAINA RESORT & SPA  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี คุณสมบัติ อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ขยันอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขั...
21 วันที่ผ่านมา

Paripas Patong Resort  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ - มีความขยัน - มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน - มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Paripas Patong Resort  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ - มีความขยัน - มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน - มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Paripas Patong Resort  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป คุณสมบัติ - มีความขยัน - มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Paripas Patong Resort  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป คุณสมบัติ - มีความขยัน - มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน - มีความเป็นผู้นำ - มีประสบก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

NAINA RESORT & SPA  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป คุณสมบัติ สวัสดิการที่ได้รับ 1. เงินเดือน/ค่าบริการ 2. วันหยุดประเพณี 15 วัน/ปี 3. วัน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Baumanburi Hotel  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2-3 ปี - สามารถแก...
22 วันที่ผ่านมา

Red Planet Phuket Patong  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ปริญาตรี คุณสมบัติ 1.บุคลิกภาพดี 2.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี 3.รักงานบริการ 4.สัญชาติไทย คุณสมบัติ คุ...
24 วันที่ผ่านมา

Diamond Cliff Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษาBachelor's degree คุณสมบัติ Qualification • Male / Female • Thai Nationality • Have experience in f...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Naina Resort & Spa  -  ป่าตอง

ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป คุณสมบัติ มีประสบการณ์ในตำแหน่ง คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณHR
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Mission Hills Phuket Golf Resort  -  ป่าคลอก

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ - Female/Male Thai Nationality only. Age between 35 -45 years old. - Bachelor’s d...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Crest Resort & Pool Villas  -  ป่าตอง

 ...mum in a similar position in a quality 4-5star hotel ( Front Office ) - Good computerized skill. - Good command in... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12

ทำไมฉันถึงเห็นแบบนี้หรือ? โดยปกติ Jooble จะแสดงงานที่มีจากเมือง/พื้นที่ใกล้เคียงภายในบริเวณไม่เกิน 24 กิโลเมตร