Search Results: 2 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.ตรวจเช็คสภาพรถ Forklift คันที่ตนเองขับก่อนใช้งานเป็นประจำทุกวัน 2.จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน คีบไม้จากกองไม้ฟืนของบริษัทใส่รถ 6 ล้อ คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่ระบุเพศ อายุ สามารถขับรถคีบไม้หร...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา