2 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Draftman (เขียนแบบแปลน) ด่วน

 ...D designing software # มีทักษะ Drafting และ การใช้งาน AUTOCAD # สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ # ต้องมีการฉีดวัคซี... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา

PLC Programmer/ Engineer/ Technician

 ...software design principals. #-Proficiency in CAD and AutoCAD software. #-Ability to work with minimal supervision... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา