Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Audit นครปฐม

1-20 จาก 45 ผลการ

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด  -  นครปฐม

 ...ิดตาม และแก้ไข ข้อบกพร่องของระบบคุณภาพในโรงงาน (Internal Audit) พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายใน และออกเอกสารแก้ไข-ป... 
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด  -  นครปฐม

ดูแลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ระบบ ISO ของบริษัทฯ สวัสดิการ : สวัสดิการ+O.T+เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจ...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม

ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด  -  นครปฐม

ดูแลและจัดทำเอกสารระบบ ISO 9001/ISO 14001 /TS16946 จัดทำเอกสารงานฝ่ายผลิต/ฝ่ายประกันคุณภาพ และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่...
17 วันที่ผ่านมา

Property Perfect PCL  -  นครปฐม

9500 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ1.ชาย/หญิง อายุ18-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี3.สามารถทำงานเป็นกะ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด  -  นครปฐม

ดูแลระบบ ISO 9001:2800 GMP/HACCP Internal Audit (IQA) ของโรงงาน สวัสดิการ : สวัสดิการ+O.T+เบี้ยขยัน โบนัสประ... 
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด  -  นครปฐม

 ...ษัททั้งหมด -จัดเตรียมเอกสารรับรองการตรวจติดตามจากลูกค้าAudit สวัสดิการ : • Uniform • เงินช่วยเหลือต่างๆ ตาม... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกผ่าพิมพ์ยาง, เทียน - จัดสรรหาเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำ...
4 วันที่ผ่านมา

Reeracoen  -  นครปฐม

20000 - 30000 บาท
 ...nagemnet accounting, Accounting support, Other, Internal Audit, External Audit, Financial Management, Credit Control, L... 
2 เดือนที่แล้ว

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน-กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต-กำหนดวิธีและขั้...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามและประสานงานกับบริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม-ควบคุมดูแลการผลิตวัสดุโฆษณาต่างๆให้...
3 วันที่ผ่านมา

Reeracoen  -  นครปฐม

22500 - 27500 บาท
 ...nagemnet accounting, Accounting support, Other, Internal Audit, External Audit ~Industry ... 
2 เดือนที่แล้ว

Reeracoen  -  นครปฐม

20000 - 25000 บาท
 ...nagemnet accounting, Accounting support, Other, Internal Audit, External Audit, Treasury, Tax/GST, Partial of full set ... 
2 เดือนที่แล้ว

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำแผนงานและกลยุทธ์การขาย รวมถึงนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย มาใช้บริหารทีมขาย-วางแผนการเข้าเยียมลู...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รายงานกำลังคน สถานะเครื่องจักร และปัญหาประจำวัน2.ติดตามข้อมูลและรายละเอียดของปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามรอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน ในกระบวนการผลิต2. ตรวจสอบและปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพ GMP และ...
12 วันที่ผ่านมา

Reeracoen  -  นครปฐม

50000 - 55000 บาท
 ...nagemnet accounting, Accounting support, Other, Internal Audit, External Audit, Treasury, Tax/GST, Partial of full set ... 
2 เดือนที่แล้ว

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sourcing วัตถุดิบ วางแผนการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศสั่งซื้อและติดตามการนำเข้าสินค้า รวมทั้งประสานงา...
14 วันที่ผ่านมา

Reeracoen  -  นครปฐม

22000 - 30000 บาท
 ...nagemnet accounting, Accounting support, Other, Internal Audit, External Audit, Treasury, Tax/GST, Partial of full set ... 
2 เดือนที่แล้ว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการเรื่องยอดขายในแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค ลดยอดสูญเสีย จัดสรรพนักงานให้เพียงพอกับยอดขายในสาข...
11 วันที่ผ่านมา
123