จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Technical-Sales

1-20 จาก 8124 ผลการ

บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- ชอบและรักงานด้านการขายและบริการ- ข...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ Label • รักษาฐานลูกค้าเก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เข้าพบและนำเสนอเคมีภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม-รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า ปิดการขาย-ติดตาม/ประสา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อ แนะนำ สินค้าและบริการของบริษัทที่เกี่ยวกับระบบกรองน้ำ การลดพลังงานในระบบ Laundryให้กับลูกค้า...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท- เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองานและการบริการ พร้อมจัดท...
5 วันที่ผ่านมา
BioScience Animal Health Co., Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนในการขาย และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Feed Mill, Feed additives &Integrated; farm ให้เป็นไปตามเป...
4 วันที่ผ่านมา
KM CC GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลและรับผิดชอบงานด้าน Lab ในกลุ่มน้ำมัน 2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน3.ดูแลรับผิดชอบในเรื่องเทคนิคต่างข...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขายสินค้าประเภทเครื่องจักรอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร และ กลุ่มโรงแรม , ร้านอาหาร ฯ2. แนะนำทางด้านเทคน...
12 วันที่ผ่านมา
ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sales Technical Support คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่เสนอสินค้า และให้ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย- นำเสนอสินค้าและบริการส่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายสินค้า จัดทำแผนการขาย ประมาณการขายวิเคราะห์ลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย พบลูกค้า ดูแลสินค้าวิเคราะห์ต...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สาธิตการทำอาหารโดยใช้เครื่องจักรอาหาร2. เตรียมวัตถุดิบ , ดูแลความเรียบร้อย รวมถึงทำความสะอาดเครื...
12 วันที่ผ่านมา
Berli Jucker Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้ากลุ่ม Prepress & Packaging- ประสานงานผุ้เกี่ยวข้อง และลูกค้า เพื่อการบริ...
11 วันที่ผ่านมา
RAMA PRODUCTION Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...pective customers• Follow sales strategy and estimate Sal...  ...nicate with suppliers for technical information and documents... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนวา ไลฟ์ ซายน์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น เครื่อง Dissolution , GC , HPLC , Spectroscopy  คุณสมบัติ เพศ : ช...
22 วันที่ผ่านมา
Racer Electric Thailand  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ียแบบให้ลูกค้า- ติดต่อ Designer / Consult- Support งานให้ Sale eng. คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโฟ ซิส เอเชีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จบปริญญา สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineer, Computer Science, etc. • มีความรู้ทางด้าน Comput...
1 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
1 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D, Project Designer เพื่อแบบไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า- ร่วมกันพัฒนา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ *ประกอบและติดตั้ง Server,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ windows,windows server, Linux และ applic...
1 วันที่ผ่านมา