จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Technical-Sales

1-20 จาก 3318 ผลการ

บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ ขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่- วางบิล รับเช็ค ส่งเช็คเข้าสำนักงาน- ดูแลงานด้านกา...
2 วันที่ผ่านมา
Valitech Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Establish and Develop working relationships with customers.•Conduct effective sales presentations ...
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิซาย เคมิเคิล จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เข้าพบและนำเสนอเคมีภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม-รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า ปิดการขาย-ติดตาม/ประสา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลลูกค้าหลักของบริษัทฯ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า- จัดทำใบ เสนอราคา- ติดต่อ ประสานงาน กับลูกค้า- สา...
16 วันที่ผ่านมา
Tetra Pak  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nstall base ~Leading the sales activity to capture servi...  ...s area’s ~Generating new technical sales portfolio ~Achieve... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจงานบริการให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของวัสดุอปกรณ์งานก่อสร้...
2 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ion Technology-Experience 2-5 years in customer service /sales environment will improve your chances of a job-Good comm... 
6 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เพชรบุรี 30000 - 40000 บาท
-Assume full responsibility of sales and technical services in the appointed territories and customers’ accounts. -Pr... 
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้ากลุ่ม Prepress & Packaging- ประสานงานผุ้เกี่ยวข้อง และลูกค้า เพื่อการบริ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท - เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองานและการบริการ พร้...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อ แนะนำ สินค้าและบริการของบริษัทที่เกี่ยวกับระบบกรองน้ำ การลดพลังงานในระบบ Laundryให้กับลูกค้า...
22 วันที่ผ่านมา
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ับผิดชอบ •Responsible for sale in cosmetic ingredients p...  ...n sales & marketing• Good technical, sales, marketing and neg... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลการขายและการบริการหลังการขายทางด้าน process control -ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายสินค้า จัดทำแผนการขาย ประมาณการขายวิเคราะห์ลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย พบลูกค้า ดูแลสินค้าวิเคราะห์ต...
14 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...-At least 8 years of proven working experience in IT pre-sales area-Good command of English-Working hour: Monday-Friday... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - To achieve company sales targets. - Develop and maintain business relationships with custo...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
To achieves maximum sales profitability, growth and accou...  ...p. • Bachelor degree with technical focus/background in scien... 
2 วันที่ผ่านมา
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำยอดขายของผลิตภัณฑ์ เครน&รอกไฟฟ้า แท่นชั่งน้ำหนัก ประตูโกดังสินค้า ฯลฯ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยว...
8 วันที่ผ่านมา
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Responsible to develop Petroferm and new business development in Plastic resin and Hydro carbon So...
8 วันที่ผ่านมา
CDK  -  กรุงเทพมหานคร
 ...hinking and develop their technical skills and knowledge thro...  ...uch as Apache, Oracle and Sales Force and our own object ... 
11 วันที่ผ่านมา