จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน System-Analyst-Java

1-20 จาก 2281 ผลการ

Advanced Systems Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
System Design, Database Design, Architecture Design in Java Platform Project • Write system specification and lead pr... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิว อาร์ เอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...d field. - At least 2 years experience in System Analyst Role (.Net / Java / Oracle) skills ใดอย่างหนึ่ง - Knowledge... 
18 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... หน้าที่ความรับผิดชอบ System analysis Work with dev...  ...พิ่มเติม Must be System analyst minimum 2 years สวัสดิ... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
 ...ลยีสารสนเทศ 2. มีประสบการณ์ทางด้าน Programmer ภาษา C# / Java / ABAP 3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูล Oracle/ MS S... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - Analysis and Design (Gathering, Analysis Requirement, Logical and...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออเรียส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... and back office system. • Control app...  ...rience in System Analyst. • Experience ... 
4 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... # ประสบการณ์ 2+ ปีด้าน System Analyst # ออกแบบ Database ได้ถ...  ...P.NET, Delphi, Asterisk, Java and HTML # Database: M... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  ศรีราชา
 ...enting solution, testing, system implementation, and train...  ...Project Management/System Analyst/Business Analyst role pre... 
13 วันที่ผ่านมา
AIA  -  กรุงเทพมหานคร
 ...r’s requirements, existing system workflows and procedures f...  ...stem ~Strong knowledge of Java Web Application Technology... 
14 วันที่ผ่านมา
Trace On Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...------------------------------------1. Source and gather system requirement internally and externally. 2. System analy... 
7 วันที่ผ่านมา
Score Solutions Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... - ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆสำห...  ...t เพื่อส่งต่อให้ System Analyst • ช่วยทีมติดตั้งระบบในก... 
17 วันที่ผ่านมา
360 Quality Management Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...sting • Coordinate with system consultant for deployment...  ...ars experiences in System Analyst or Software Development P... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nage and resolve system issues reported ...  ...ienced in system analyst role - With 5 ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...gning & Implementing the system according to the user’s r...  ...ng experiences in Systems Analyst or related fields. • Ex... 
14 วันที่ผ่านมา
Best Expert Information Technology Co, Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ore Procedure • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่ง System Analyst โดยใช้ BO,BI,SQL • การสื่อสาร สามารถจับใจความสำคั... 
13 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
 ...te, page by PHP, JAVA language up to c...  ...nce, Information System, Information Tec... 
2 วันที่ผ่านมา
Lannasoftworks Company  -  กรุงเทพมหานคร
 ...t technical skills in Java or .Net • Get requi...  ...ent with customer • Analyst and design system for developers • Do... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
CDS Solution Corp.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สอบการทำงานของระบบในรูปแบบ System test และ Integration test ...  ...ยน Program โดยใช้เทคโนโลยี Java หรือ .Net อย่างน้อย2 ปี ... 
24 วันที่ผ่านมา
C.S.I. Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...amming using VB.Net and/or Java, Oracle, MS SQL Server, Cr...  ...ast 1 years’ experience in system analysis and design. - G... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร
 .... 2. Design and Analyze system/database based on require...  ... and supervise Programmer Analyst and Programmer in order t... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ