จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน System/Network-Engineer

1-20 จาก 7913 ผลการ

บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...tall, configure, maintain network services, software, serve...  ... workstations, associated Systems• Manages all system back-... 
1 วันที่ผ่านมา
Adecco Engineering & IT  -  กรุงเทพมหานคร
 ... เกี่ยวกับระบบ IT หรือ IT network เช่น Network infrastructu...  ...นอย่างน้อย 0-3 ปี ทางด้าน System Engineer or Network Engin... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบลสซิ่งโซลูชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ค้าติดตั้ง ปรับปรุง ดูและระบบลูกค้า ด้าน Hardware , Network , System (WIN Server + Linux Server) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานระบบ Sever และ Networking2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเ...
29 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหบริบูรณ์ ดิจิตอลโซลูชั่น จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดตั้งอุปกรณ์ Network, Server, Firewall และ Desktop 2. ประสานงานกับ vendor ต่างๆ ในการแจ้งซ่อม... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้าน network, mail system และอุปกรณ์ firewall กับลูกค้าองค์กร • ประสานงานตร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งเครื่องและสอนการใช้งาน - ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกับให้คำแนะนำลูกค้า เกี่ยวกับการใช้งาน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้อง-ดูแลและบำรุงรักษาระบบ Network Broadband Internet และจัด...  ...กำหนดค่าของอุปกรณ์ Server System ,Linux,Windows server, VM... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...AD, DNS, DHCP, and Backup System-Setting up new users' acc...  ...ubleshooting computer and network problems and diagnosing a... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Network & System) และสถานะการใช้งานของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานให้สอดคล้อ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ System/Network EngineerAxentel is a regional IT services company with headquarter in Singapore and ... 
1 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...er & web filtering- Email system and security protection a...  ... Knowledge of H/W,S/W,Lan,Network,Switch,Router Window 2... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...cer.- Knowledge of server system administration such as in...  ...Proxy- Knowledge of basic network troubleshooting.- Knowled... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบ Network , Solution ของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหาติดต่อประสา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... Computer or related fields 0 – 5 years Internet System/Network Implementating, Designing, Managing and Troubleshoot... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสาร Network Infrastructure แสดงรายละเ...  ... Window Server, Operating System (Windows, Linux, Hosting,... 
1 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco)• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน ne... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ructure across all of our network solutions for our data ce...  ...rience in Linux operation system (RHEL, CentOS, Ubuntu) as... 
1 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...enter เช่น Cisco, Juniper, HP, Fortigate, Riverbed, F5, Network Monitoring Tools and Network Application Tools ต่าง ๆ ท... 
1 วันที่ผ่านมา