จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Senior System Analyst

1-20 จาก 6224 ผลการ

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เพศ ช/ญ อายุ 26 ปี ขึ้นไป- จบป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ เทศโนโลยีสาร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ที่ความรับผิดชอบ Responsibilities:•Analyzing and solving system issues, controlling System Integration Project Managemen... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โกลเด้นเวลธ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาโปรแกรมฯ วิเคราะห์ตัดสินใจความต้องการมี/ใช้ระบบของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ติดตั้...
1 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...n, fit & gap analysis-Handle software documentation thus system workflow, use case, ER-Diagram, data -Coordinate project... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโฟ ซิส เอเชีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ancements to existing programs to meet customer needs or system design changes* Evaluate operations and activities of as... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน รวมทั้งออกแบบระบบฐานข้อมูล ตามความต้องการของลูกค้า1. สำรวจ รวบรวม จัดเก...
1 วันที่ผ่านมา
Regional Container Lines Public Company  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ng, manage and consolidate the precise requirements from system analysts, business experts and users.4. Research, design... 
1 วันที่ผ่านมา
W2S Software Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสมัครงาน บริษัท W2S Software Co., Ltd.หน้าที่ความรับผิดชอบ- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ออกแบบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของลูกค้าเพื่อจัดทำเอกสาร Software Requirement Specification- ออกแบบร...
2 วันที่ผ่านมา
TOPTIER IT MANPOWER COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...e Skill, Software Development is preferred • Can analyze system and create the document for support project. • Write tec... 
1 วันที่ผ่านมา
CMC Biotech Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Responsible in the system study, analysis and design the legacy / manual systems into the comput... 
1 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน, สามารถเขียน Flow chart, Diagram และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Window Net...
2 วันที่ผ่านมา
JOBBKK DOT COM RECRUITMENT Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์และออกแบบรายงานด้านสารสนเทศ รวมทั้งออกแบบฐานมูล2.มีความรู้ด้านMobile Applicationจะได้รับ...
1 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วย SA คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานและสา...
1 วันที่ผ่านมา
Elabram Systems Co., Ltd .  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า2. งานออกแบบและพัฒนาSoftware3. งานรับผิดชอบ วารวางแผน กา...
2 วันที่ผ่านมา
บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  -  กรุงเทพมหานคร
 ...view, analyze, evaluate business processes, procedures, systems, and make recommendations for improvements and changes•... 
7 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทโอ จี เอ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอ Solution ให้กับลูกค้ำ เพื่อนำไปพัฒนำโปรแกรมให้แก่ลูกค้ำ2.วำงแผนกำหนดกำรทำงำนกำรพัฒนำโปรแกร...
9 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
 ...ศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์โดยรวมอย่างน้อย 1 ปีในงานด้าน system analysis, web analysis- มีทักษะในการบริหารจัดการและประสา... 
8 วันที่ผ่านมา
Revolution IT & Marketing Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้าน System Analyst (Website)3. ออกแบบ Database ได้ตามหลักการ (3rd norma... 
1 วันที่ผ่านมา