จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Senior Sales Executive

1-20 จาก 10496 ผลการ

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sale : Computer Network System, Network Security System for small & medium and big businesses. Netw... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะบวนการขายที่บริษัทฯกำหนด (Sale Activities and KPI)ประสานง...  ...การณ์ 3-5 ปี สำหรับตำแหน่ง Senior Sale Executive1-3 ปี สำหรั... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควีบีโกลเบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการขายตัวแทนจำหน่าย ขยายช่องทางจัดจำหน่าย ออกตลาดหาลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย ในกรุงเทพฯ และ...
15 วันที่ผ่านมา
KidZania Bangkok  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications:1. Male/Female, Thai Nationality, age 25-35 years old.2. Minimum 1 year experience i...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เปิดตลาดลูกค้ารายใหม่/เปิดรหัสยาใหม่เข้าโรงพยาบาล ตามเขตที่รับผิดชอบ2. นำเสนอขายวัสดุทางการแพทย์...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่หลัก1.เจาะกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มีความต้องการที่จะนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดย...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มจีเอเซียดิสทริบิวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสายตาให้แก่ร้านแว่นตา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการตลาดถ้าผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและสรุปประเมินการซื้อ- ทำ PR ด้าน E-Marketing- หาช่องทางใหม่ๆในการโฆษณาและ PR ผ่านสื่อ E-Ma...
1 วันที่ผ่านมา
Lighting and Equipment Public Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่งในการสร้างแผนการตลาด และจัดโปรโมชั่น รวมถึงสรรหาช่องทางการจัดจำหน่าย- พ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดต...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนทางการขาย- วิเคราะห์ยอดขาย- ศึกษารายละเอียดของสินค้าคู่แข่ง- ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ขยายตลาดในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพฝั่งธนบุรี-กลุ่มลูกค...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วันรูฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.อายุ ระหว่าง 25-35 ปี2.ปริญญาตรี,ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการนำเสน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์,วางแผน,กำหนด แนวทางการบริหารงานด้านการตลาดและการขายสินค้า - วิเคราะห์กลยุทธ์ช่องทางการจ...
6 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Sale labeling machine - Develop new potential customers - Improve customer communication with exe... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่การศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุ...
1 วันที่ผ่านมา
morionext co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นำเสนอและ วางสเปคสินค้ากลุ่มวัสดุตกแต่งภายในให้กับกลุ่มนักออกแบบและเจ้าของโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ...
1 วันที่ผ่านมา
บจก เมิร์ดซอฟต์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง  -  กรุงเทพมหานคร
 ...- เพิ่มฐานลูกค้าใหม่- รักษาฐานลูกค้าเก่า- รับผิดชอบยอดขาย Sale Target ตามที่ได้รับหมอบหมาย- บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลู... 
1 วันที่ผ่านมา