จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Senior Marketing Officer

1-20 จาก 11161 ผลการ

Mono Technology Public Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานการตลาดของเว็บไซต์- ประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่วมกำหนดแผนงานและแผนกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์ และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้2.ติดตามงานกิจกรร...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี2.ปร...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Set up marketing plan & implement plan, manage resources, CRM activities and set workflow priori... 
22 วันที่ผ่านมา
Nippon Consulting Receuitment Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ Developing marketing campaigns to promote The ...  ...advantageProficient in MS Office: Word, Excel, PowerPoint,... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้าน Socail Media เช่น Website , Facebook , Twitter , Youtube เป็นต้น2.จัดประชาสัมพันธ์สื่...
2 วันที่ผ่านมา
Revolution IT & Marketing Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลทีมงาน Online marketing เช่น การพัฒนาความรู้(training), สร้างแรงจูงใจ(motivation)• ควบคุมคุณภ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดูแล ติดตามการทำการตลาดของ Brand ต่าง ๆ* ประสานงานกับ Product Manager และ AE เพื่อทำการตลาดและจัด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานดูแลภาพรวมในด้าน IMC2. สามารถวางแผนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้3. สามารถวาง...
1 วันที่ผ่านมา
Lighting and Equipment Public Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่งในการสร้างแผนการตลาด และจัดโปรโมชั่น รวมถึงสรรหาช่องทางการจัดจำหน่าย- พ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดต...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนงาน ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ด้าน Online2.จัดทำิธีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และ การเคลื่อนไ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการตลาดถ้าผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์ก...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อพื้นที่ Booth Promotion สำหรับเช่าพื้นที่จัดงานกับห้างสรรพสินค้าและสถานทีอื่นๆที่มีการจัดงา...
22 วันที่ผ่านมา
Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Develop and execute digital marketing strategy and campaigns into end to end process including ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านการวางแผนและบริหารงาน1.จัดทำแผนการสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยการใช้เสื่อด้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Damage ClaimProduct ClaimCoodination with service centerAudit service centerCS Analysis reportSpeci...
1 วันที่ผ่านมา
Lanna Softworks Co.,Ltd.  -  เชียงใหม่ (จังหวัด)
 ...To meet our increased market opportunities in Thai...  ...ompany.Your role as a Senior Recruitment Officer will involve the foll... 
23 วันที่ผ่านมา