จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Senior Marketing Executive

1-20 จาก 8325 ผลการ

Lighting and Equipment Public Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่งในการสร้างแผนการตลาด และจัดโปรโมชั่น รวมถึงสรรหาช่องทางการจัดจำหน่าย- พ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานการตลาดถ้าผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับมอบนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดต...
7 วันที่ผ่านมา
KidZania Bangkok  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications:1. Male/Female, Thai Nationality, age 25-35 years old.2. Minimum 1 year experience i...
1 วันที่ผ่านมา
Abex Hydraulics & Engineering Co., Ltd.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงาน หาตลาดงานโปรเจค คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... / printing material6.สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดของ Senior marketing executiveในส่วนงานelectric consumer product (ผ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามา...
2 วันที่ผ่านมา
Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Develop and execute digital marketing strategy and campaigns into end to end process including ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sale : Computer Network System, Network Security System for small & medium and big businesses. Netw...
1 วันที่ผ่านมา
Revolution IT & Marketing Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลทีมงาน Online marketing เช่น การพัฒนาความรู้(training), สร้างแรงจูงใจ(motivation)• ควบคุมคุณภ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดูแล ติดตามการทำการตลาดของ Brand ต่าง ๆ* ประสานงานกับ Product Manager และ AE เพื่อทำการตลาดและจัด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปประสบการณ์ 3-5 ปี สำหรับตำแหน่ง Senior Sale Executive1-3 ปี สำหรับ Sale Executiveสามารถใช้โปรแก... 
1 วันที่ผ่านมา
Nippon Consulting Receuitment Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Developing marketing campaigns to promote The Water Library Hospitality Group and its related bran... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานดูแลภาพรวมในด้าน IMC2. สามารถวางแผนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้3. สามารถวาง...
1 วันที่ผ่านมา
Mono Technology Public Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานการตลาดของเว็บไซต์- ประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนงาน ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ด้าน Online2.จัดทำิธีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และ การเคลื่อนไ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์ก...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและสรุปประเมินการซื้อ- ทำ PR ด้าน E-Marketing- หาช่องทางใหม่ๆในการโฆษณาและ PR ผ่านสื่อ E-Ma...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อพื้นที่ Booth Promotion สำหรับเช่าพื้นที่จัดงานกับห้างสรรพสินค้าและสถานทีอื่นๆที่มีการจัดงา...
22 วันที่ผ่านมา