จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Senior-Sales-Executive

1-20 จาก 3668 ผลการ

SAP  -  กรุงเทพมหานคร
 ...pt continuously, and grow sustainably. Senior Solution Sales Executive COMPANY DESCRIPTION: As market le... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ith customer - To ensure Sale team answer to all ustomer...  ...- Other job that assign by senior manager คุณสมบัติเพิ่มเ... 
8 วันที่ผ่านมา
CDK  -  กรุงเทพมหานคร
 ...reer. Purpose of role To be part of the Thailand sales team, responsible for developing, facilitating, and impl... 
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sale : Computer Network System, Network Security System for small & medium and big businesses... 
1 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา 18000 - 30000 บาท
ตำแหน่ง : Sales Executive/Senior Sales Executive PT17052303 รายละเอียดของงาน -To service and generate sales from a... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บวนการขายที่บริษัทฯกำหนด (Sale Activities and KPI) ประส...  ...การณ์ 3-5 ปี สำหรับตำแหน่ง Senior Sale Executive 1-3 ปี สำ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Broker Sales Senior Executive รายละเอียดของงาน Responsibilities สถานที่ปฏิบัติงาน Broker Sale... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Senior Sales Executive (Drugs&Supplementary) รายละเอียดของงาน 1. เปิดตลาดลูกค้ารายใหม่/เปิดรหัสยาใหม่เข้... 
7 วันที่ผ่านมา
reeracoen recuruitment co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ "To draft quotation in cooperation with sales engineers and procurement team To visit new or curren... 
5 วันที่ผ่านมา
HOBS HOUSE OF BEERS  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Senior Sales & Event Executive รายละเอียดของงาน 1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานอันเกี่ยวข้องกับส่ว... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มและชอบการพูดคุย - มีประสบการณ์ด้าน Account Executive / Sale Executive อย่างน้อย 3 ปี - มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ... 
29 วันที่ผ่านมา
SAP  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ainably. The Channel Sales Manager is a field-based ...  ...ll SAP interactions (with executives, solutions teams, peers, ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Ocean advisory  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สามารถวิเคราะห์คัดเลือกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและบริษัทรับประกันภัยที่มั่นคง บริการดี โดยมี...
1 วันที่ผ่านมา
Whale Logistics (Thailand) Co.,Ltd  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : Sale Executive รายละเอียดของงาน 1.Maintain existing customer, Find New Customer สถานที่ปฏิบัติงาน... 
9 วันที่ผ่านมา
Abbott  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ON: + Responsible for sales and promotion of strips an...  ...isfaction. + Develop and execute sales strategies and tacti... 
13 วันที่ผ่านมา
Asiasoft Corporation Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Senior Marketing Communication Executive รายละเอียดของงาน • คิดกลยุททธ์ กำหนดรูปแบบการสื่อสาร หาวิธีการน... 
3 วันที่ผ่านมา
360 Quality Management Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... Manage media budgets and execution of authorized plans, purc...  ...uctive relationships with sales representatives from key ... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...nsure pre-contracting and execution procedures. -Project ma...  ...t way -Work together with Sales and Service Department to... 
1 วันที่ผ่านมา
Asset World Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ferred: Engineering Job skills required: Management- Executes the direction, policies and ISO procedure.- Monitor con... 
13 วันที่ผ่านมา
Google  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ations around the world. The Google Cloud Platform Sales Executive role is an exciting opportunity to help build Googl... 
12 วันที่ผ่านมา